Pressmeddelanden


Välkommet regeringsbeslut om legitimation för kuratorer i vården

Regeringen beslutade idag att Universitetskanslersämbetet ska utreda hur den yrkesexamen som leder till legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården ska se ut. Vi välkomnar beslutet... Läs mer

Långsiktig strategi krävs för socialtjänsten i Ljusnarsberg

Samhällets sista skyddsnät får inte brista. Nu krävs det en långsiktig och uthållig satsning för att vända krisen inom socialtjänsten i Ljusnarsberg, säger Akademikerförbundet SSR:s ordföran... Läs mer

Regeringen slår undan benen för nyanländas jobbchanser

Regeringens förslag om tillfälliga uppehållstillstånd slår undan benen för stora delar av etableringspolitiken. Det skriver Akademikerförbundet SSR i ett mycket kritiskt remissvar, som på pu... Läs mer

För jämställda löner – mer lönespridning åt kvinnorna

Under 2015 har lönerna har stigit betydligt snabbare för nyutexaminerade socionomer än för dem med lång erfarenhet. Skillnaden mellan chefslöner och medarbetare inom socialtjänsten är vissa ... Läs mer

Sänk inte kompetenskraven i socialtjänsten

Akademikerförbundet SSR reagerar starkt över Centerpartiets förslag att ta bort kravet på högskoleutbildad personal i den sociala barn- och ungdomsvården. – Krisen i socialtjänsten går inte ... Läs mer

Tuffare arbetssituation för skolkuratorer

Arbetsbelastningen har ökat det senaste året, uppger sju av tio skolkuratorer. De främsta orsakerna är fler barn med behov av stöd, fler akuta ärenden och ökade problem kopplade till sociala... Läs mer

Snabba åtgärder krävs för ökad säkerhet på HVB-hemmen

Arbetsmiljöverket bör få i uppdrag att göra tätare inspektioner på HVB-hemmen och ensamarbete bör förbjudas. –Boendena måste vara en trygg miljö för både personal och boende, säger Heike Erk... Läs mer

Skarp kritik mot förslag om sänkta kompetenskrav

Det är anmärkningsvärt och helt oacceptabelt att Sveriges Kommuner och Landsting vänder sig till regeringen för att underminera kompetenskraven inom socialtjänsten. Det signalerar att SKL in... Läs mer

Akademikerförbundet SSR inrättar etiskt råd

Förbundsstyrelsen för Akademikerförbundet SSR beslutade idag att ett etiskt råd ska inrättas. Rådet ska ha en självständig ställning och ge vägledning i etiska dilemman. Läs mer

Stort gensvar på initiativ om flyktingmottagande

Redan första dagen har över 500 personer anmält sitt intresse för att jobba extra med flyktingmottagandet efter Akademikerförbundet SSR:s utskick till pensionärer och studenter. Det snabba o... Läs mer

Nytt initiativ för bättre flyktingmottagande

Idag går Akademikerförbundet SSR ut med brev och mejl till 17 000 pensionärer och studenter som är medlemmar i förbundet och frågar om de kan hjälpa till med flyktingmottagandet. Läs mer

Tillfälliga uppehållstillstånd försvårar chansen till rätt jobb

Akademikerförbundet SSR välkomnar att alla kommuner ska vara med och ta emot flyktingar. Andra delar av migrationsuppgörelsen är mer problematiska. Tillfälliga uppehållstillstånd riskerar at... Läs mer

Ökade insatser krävs för ensamkommande barn

Dålig samverkan mellan olika aktörer och brist på resurser leder till att barnens bästa inte alltid sätts i första rummet. Akademikerförbundet SSR lägger i en ny rapport fram 37 skarpa försl... Läs mer

Ensamkommande barn - vem bryr sig?

Pressinbjudan till seminarium i Stockholm tisdag den 20 oktober 2015. Läs mer

Lovande budgetbesked om legitimation för kuratorer

Regeringen lovar i budgetpropositionen för 2016 att arbeta vidare med frågan om legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Utmärkt, nu förväntar vi oss en snabb hantering mot ett... Läs mer

Vi kräver en långsiktig lönesatsning på socialsekreterarna

Det är bemanningskris i offentlig sektor, socialsekreterare behöver värderas efter ansvar. Läs mer

Välkommen satsning på socialtjänsten ett steg på vägen

Budgetsatsningen på socialtjänsten är mycket välkommen och visar att regeringen ser behovet av akuta åtgärder. Det krävs dock mer för att häva krisen och framför allt måste kommunerna ta sit... Läs mer

Fler förändringar krävs för a-kassan

Höjningen av taket i arbetslöshetsförsäkringen som träder i kraft idag är mycket välkommen. Det är en bra början, men nu måste regeringen ta nästa steg. Fler måste kunna kvalificera sig för ... Läs mer

Solidaritetsfonden ger bidrag till FN:s flyktingorgan

Akademikerförbundet SSR:s Solidaritetsfond har beslutat att skänka 50 000 kronor till FN:s flyktingorgan UNHCR. Läs mer

Akademikerförbundet SSR växer och mest bland unga

Akademikerförbundet SSR fortsätter att växa och allra starkast är medlemsökningen bland unga. Vid halvårsskiftet var ökningen i åldersgruppen 20–29 år hela 17 procent. Läs mer

Dialog om ensamkommande flyktingbarn välkomnas

Alla goda krafter måste medverka till ett bra mottagande för de ensamkommande barn som nu anländer till Sverige. Vi bidrar gärna i en sådan dialog, säger Akademikerförbundet SSR:s ordförande... Läs mer

Statsvetare från Lund ny studentordförande

Henrietta Flodell är ordförande för Studentrådets nya styrelse för mandatperioden 2015/2016, som tillträder den 1 juli. Hon är 22 år och läser andra året på en pol kand vid Lunds universitet... Läs mer

Tunga frågor på agendan i Almedalen

Tunga samhällsfrågor står på agendan för Akademikerförbundet SSR i Almedalen 2015. Allt från ökande sjukskrivningar som följd av psykisk ohälsa till läget i socialtjänsten avhandlas under fe... Läs mer