Stärk partsmodellen

Svenska modellen levererar – men den är hotad

Sverige har en av världens starkaste arbetsmarknader – och den är unik. Istället för en lagstiftning regleras den av arbetsgivare och fackförbund tillsammans, vilket har varit en mycket framgångsrik modell. Men vi är oroade. Anslutningsgraden till fackförbund sjunker och den politiska inblandningen ökar. Om detta fortsätter så kommer den svenska modellen inte att överleva – och det kommer att drabba alla arbetstagare, i alla fackförbund.

På denna sida samlar vi det mesta som förbundet genomför och deltar i som har med frågan att göra.

Nytt är den stora arbetsmarknadsreform som föreslår ändringar i arbetsrätten, i omställning och som ger förutsättningar till livslångt lärande. Du kan läsa allt om vad förbundet tycker och tänker i den frågan här.