Det behövs mycket mer än 700 miljoner i denna arbetsmarknadskris

Heike Erkers och Ursula Berge

Det behövs en aktiv arbetsmarknadspolitik när varslen och uppsägningarna slår rekord. Ändå utsätts Arbetsförmedlingen för stora nedskärningar.

Regeringen gav, i vårändringsbudgeten, Arbetsförmedlingen ytterligare 330 miljoner kronor för i år, men inga minskade nedskärningar för nästa år. Idag går Arbetsförmedlingens GD Maria Mindhammar ut och säger att hon behöver minst 700 miljoner kronor i minskade nedskärningar för nästa år och att Arbetsförmedlingen inte ska behöva säga upp personal till nästa år.

Förra veckan gick Akademikerförbundet SSR ut på DN Debatt och i vår slutreplik och krävde att anslagen till Arbetsförmedlingen höjs för 2021 i alla fall tillbaka till 2018 års nivå. Bara så kan man på ett rimligt sätt svara emot de 63 000 nya varsel och rekordhöga arbetslöshet på 415 000 personer.

- För att Arbetsförmedlingen ska kunna bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik behövs minst två miljarder kronor mer nästa år och nyanställningar. Vi har en kanske dubblerad arbetslöshet inom ett halvår och då måste Arbetsförmedlingen stå väl rustad, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR

- Arbetsförmedlingen har sedan 2018 utsatts för ett stålbad i orimliga nedskärningar parade med stora omorganisationer. Var sak har sin tid, men detta fungerar inte i en arbetsmarknadskris med rekordstora varsel och uppsägningar som vi fortfarande inte har sett en avmattning av, förklarar Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.

- Vi förstår att Arbetsförmedlingens GD måste vara lojal med Januariavtalet och de intentioner som finns där rörande att myndigheten ska göras om i grunden. 700 miljoner kronor i minskade nedskärningar för nästa år hjälper en del, men för att aktivt kunna hjälpa alla nya arbetssökande till nästa jobb krävs mycket mer pengar och fler anställda, säger Heike Erkers.

- Det vore högst välkommet om regeringen nu snarast, kunde avisera extra medel både för i år och nästa år till Arbetsförmedlingen så att de kan ta sig an den här utmaningen på ett offensivt sätt, avslutar Ursula Berge.