Öppna upp a-kassan tillfälligt för att säkra konsumtion och välfärd

Regeringen har lagt omfattande krispaket riktade till näringslivet för att dämpa effekterna av det snabba efterfrågefallet i spåren av Covid-19. Det har varit viktiga och nödvändiga åtgärder, men Akademikerförbundet SSR menar regeringen nu behöver ta fram åtgärder som håller uppe den privata konsumtionen och säkrar finansieringen av välfärdens kärna. Snabba och tillfälliga förändringar av arbetslöshetsersättningen skulle avlasta ett annars för hårt tryck på ekonomiskt bistånd i kommunerna.

Den snabba ekonomiska nedgången i spåren av Covid-19-krisen kommer att slå hårt mot kommunsektorn. Kostnaderna  för ekonomiskt bistånd, äldreomsorg och hemtjänst riskerar att öka snabbt, samtidigt som skatteintäkterna faller på grund av ökad arbetslöshet.

- Vi vet att många av dem som står i första ledet att drabbas av arbetslöshet är unga och det är inte alltid de hunnit kvalificera sig för ersättning från a-kassan. Arbetslöshetsförsäkringen behöver därför snabbt reformeras för att göra det lättare för dessa grupper att få a-kassa. Vi föreslår att kravet på att man ska ha varit medlem i en a-kassa i minst tolv månader för att få ersättning sänks till tre under det kommande halvåret, säger Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR.

Förbundet föreslår vidare att arbetsvillkoret sänkt från 80 till 40 timmar i månaden. Det behövs för att de som idag jobbar deltid och som timanställda och som blir arbetslösa ska kunna få ersättning, fortsätter Heike Erkers.

Det är nu avgörande att se till att de som nu blir arbetslösa kan få en ersättning från a-kassan som det går att leva på. För de som inte är medlemmar i en a-kassa, men som har haft arbete, föreslår vi att grundersättningen på runt 8 000 kronor i månaden höjs till minst 9 500 kronor. Då ligger den i alla fall inte långt under skälig levnadsnivå, förklarar Heike Erkers.

- Men, vi behöver också hålla uppe den privata konsumtionen för personer som nu blir arbetslösa och som beviljas arbetslöshetsersättning. Om man blir arbetslös nu kommer man, utan förändringar i reglerna, att få rejält sänkt a-kassa om hundra dagar, dvs i juli månad. Vi föreslår att nedtrappningen istället sker tidigast efter 150 dagar, dvs i slutet av augusti. Då finns förutsättningar att få jobb som inte kommer att finnas mitt i sommaren, säger Ursula Berge, samhällspolitisk chef.

Dessa tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen behövs för att upprätthålla konsumtionen och minska ett redan tidigare mycket stort tryck på socialtjänsten, menar Akademikerförbundet SSR.

- Vi ser redan nu att hälften av alla som uppbär försörjningsstöd är arbetslösa. Kostnaderna för kommunerna kommer att öka dramatiskt om regeringen inte tillfälligt sänker kraven för att kvalificera sig för arbetslöshetsersättning. Kommunerna har redan idag en ansträngd ekonomisk situation och behöver de medel de har för att säkra skolan, omsorgen och sina andra åtaganden. Det vore direkt kontraproduktivt för förutsättningarna för kommunerna att klara den här Covid-19-krisen om de också tvingades finansiera en ökande arbetslöshet, avslutar Heike Erkers.