Välkomna reformer att öppna upp a-kassan

Heike Erkers och Ursula Berge

Det blir nu möjligt för arbetssökande att få inkomstbaserad ersättning redan efter tre månaders medlemskap. Regeringen höjer även den maximala ersättningen så att åtta av tio, istället för tidigare bara tre av tio, arbetssökande kan få 80 procent av sin tidigare lön i ersättning. Karensdagarna tas även bort och grundersättningen höjs.

- Det är mycket välkomna reformer för att säkra en vettig inkomsttrygghet för arbetssökande under den här mycket pressade tiden. Även att egenföretagare kan vila sitt företag och då få tillgång till a-kassa är viktigt. De här förslagen är helt avgörande för att hålla uppe den privata konsumtionen genom att de som nu blir arbetslösa kan fortsätta handla, och inte förvärra krisen, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

- Nu är det en fantastisk chans för alla som jobbar, och som inte är med i en a-kassa, att så snart som möjligt gå med. Det stärker både den egna grundtryggheten vid arbetslöshet, men också den svenska partsmodellen, förklarar Ursula Berge, samhällspolitisk chef.

- Det är i denna exceptionella tid avgörande att de som blir arbetslösa kan söka jobb aktivt, istället för att oroa sig för sin ekonomi. Det höjda taket är viktigt för att arbetslöshetsförsäkringen återigen ska vara den omställningsförsäkring som den är tänkt att vara, fortsätter Ursula Berge.

- Höjd grundersättning kombinerad med det sänkta medlemsvillkoret gör också att många arbetslösa, som idag inte är kvalificerade för inkomstbaserad ersättning, nu får det och slipper söka sig till kommunernas socialtjänst för försörjningsstöd för att grundersättningen inte räcker. Redan idag är hälften av de som uppbär försörjningsstöd där av den enda orsaken att de är arbetslösa. De kan inte bli fler. Kommunerna behöver sina pengar till annat, avslutar Heike Erkers.