Akademikerbloggen

På Akademikerbloggen bloggar ett antal anställda på Akademikerförbundet SSRs kansli om politik, fackliga frågor, yrkesfrågor och annat som ligger oss varmt om hjärtat. Varje bloggare står för sina egna inlägg och framförda åsikter är inte nödvändigtvis förbundets officiella ställningstaganden – dessa hittar du under rubriken Opinion.

Go to filters
Elmar Gubisch Mostphotos.jpg

Din kollega möter våld hemma

Få våldsbrott passerar så obemärkt förbi som de som drabbar kvinnor – när förövaren är en närstående. Det pratas om relationsbråk, kvinnovåld, statistik och heder. Men hur skulle du själv re... Läs mer

akademikerbloggen_.png

Om facklig kamp för trygghet

För några dagar sedan kidnappades de två sjuksköterskorna Grace och Afiniki i Katuna, två timmars resa norr om Nigerias huvudstad Abuja. De var som vanligt på sitt arbete på sjukhuset i... Läs mer

akademikerbloggen.png

Svårigheten i en så enkel sak som människors lika värde

Stroke of a pen.  "[John F. Kennedy] said while he was running for office he could eliminate housing segregation with the stroke of a pen. And people in the movement began sending him ... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4_0.jpg

Ta kontroll över din framtid

Utöver yrkesverksamma socionomer, ekonomer, beteende-, personal-, folkhälso- och samhällsvetare är vi ett förbund som till stor del utgörs av studenter. I dagsläget stude... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4.jpg

Internationella kvinnodagen

Akademikerförbundet SSR är ett förbund som lägger mycket stor vikt vid likabehandlingsfrågor. Dels handlar det om vår egna värdegrund, att alla är lika mycket värda, men även om de prof... Läs mer

del2.jpg

Ett spel med oklara regler

Den mest omfattande regelförnyelsen inom arbetsmiljöområdet någonsin rullar på. Remisstiden har gått ut, missnöjet är stort och det är högst oklart om det faktiskt blivit lättare att göra rä... Läs mer

del1.jpg

En ambitiös arbetsmiljöstrategi  

Nyligen presenterades regeringens arbetsmiljöstrategi för 2021-2025. Den sätter ramarna för krav och resurser för myndigheter, pekar ut fokusfrågor och visar på värdet me... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4.jpg

Facket överbygger klyftan mellan studier och arbetsliv

Det är snart ett år sedan Folkhälsomyndigheten gick ut med rekommendationer om hemarbete. Det är snart ett år sedan högskolor och universitet runt om i landet behövde ställa om till dis... Läs mer

blogg_0.png

Vi kräver demokrati i Myanmar

Förbundet har idag överlämnat en skrivelse till Burmas ambassad där vi kräver att militären drar sig tillbaka, att de politiska fångarna släpps fria och den demokratiska processen får fortsä... Läs mer

Hudfärgsbaserad diskriminering behöver synliggöras 

Det är ett faktum att hudfärgsbaserad diskriminering förekommer på arbetsmarknaden men det är svårt att komma åt den. För att nå en förändring måste vi våga synliggöra den.&nb... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4_0.jpg

Spiken i kistan för det personliga brevet?

Hur vanligt är det att det personliga brevet används vid rekryteringar? Det var ett tag sedan jag själv rekryterade men när jag följer samtalet kring det personliga brevets vara eller icke v... Läs mer

akbloggen.png

Migration ska ske av egen fri vilja, inte av tvång

Ingen sätter sina barn i en båt på havet om inte vattnet är säkrare än land. Aldrig tidigare i historien har så många människor varit på flykt, aldrig har så många migrerat. Samtidigt öka... Läs mer

facebook-posts MALL.png

Inte i mål förrän varenda kvinna är trygg

Pandemin med efterföljande nedstängningar har gjort ett redan oacceptabel läge värre. Hot och våld och trakasserier mot kvinnor har ökat dramatiskt. Rapporter från bland annat fackförbu... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4.jpg

Arbetsmiljöverket ringbarkar trädet

Regelförnyelsen pågår och kantas av intressentmöten, många och långa skrivningar på lättare(?) svenska och fina formuleringar om att det ska vara lätt att göra rätt och visionen om att alla ... Läs mer

blogg.jpg

Jämställda löner – längre bort än vi trott?

En rykande färsk rapport från Lönelotsarna visar att ansträngningarna med att få kvinnor att komma upp i mäns lönenivåer inte verkar ha någon vidare verkan. Läs mer

dam.jpg

Äldreomsorgen från min mors perspektiv

Med nuvarande mallbaserade system är det svårt att möta olika enskilda behov. Det är minuter som ska tilldelas, snarare än behov som ska mötas med insatser. En kvart på morgonen och en kvart... Läs mer

snall.jpg

Psykologisk trygghet och snällhetskultur

Den trygghet som kan upplevas när människor jobbar nära varandra, utvecklar saker tillsammans och kör på i ett högt tempo är speciell. Det kan nästan liknas vid en slags berusning och att vi... Läs mer

stefan.jpg

Var ska du jobba i höst?

Så var sommaren och semestern över och de flesta av oss är tillbaka på våra jobb. På något sätt i alla fall. Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4.jpg

Har du bytt sida?

Det sägs att det är nyttigt att då och då byta perspektiv. Det tror jag stenhårt på. Det finns spaltkilometer med avhandlingar och en räcka managementböcker med variationer på temat. Konsult... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4 (kopia)_0.jpg

Libanon behöver vårt stöd

Akademikerförbundet SSRs Solidaritetsfond har beslut att omgående bidra med 100 000 kronor till Röda Korset i Libanon för deras viktiga arbete med bland annat ambulansverksamheten i spå... Läs mer

bloggen.png

Black Lives Matter

Den strukturella diskrimineringen är ett stort problem sedan länge. Personer med svart hudfärg är en grupp som är särskilt utsatt både i arbetslivet och i det övriga samhällslivet. För att v... Läs mer

akademikerblogg.jpg

Covid-19 ger oss möjlighet att förändra

I maj genomförde Svensk Chefsförening en undersökning bland förbundets chefsmedlemmar för att ta reda på hur de upplevt sitt uppdrag under Coronapandemin. Resultatet visar att de f... Läs mer

facebook-posts MALL.png

Världens värsta länder för arbetstagare

Utvecklingen går åt fel håll. Fackliga fri och rättigheter krymper. Våldet mot fackliga ledare och medlemmar ökar. Sydamerika är den mest dödliga regionen att vara fackligt aktiv i. I MENA-r... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4_0.jpg

Varningslampa tänds i skyddsombudsenkät

Under delar av april och maj hade förbundet en enkät ute bland skyddsombuden. Med en svarsfrekvens på 54 procent och ett stort antal frisvar finns mycket att läsa. Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4.jpg

Socialtjänstens arbete förändrar

Det är så lätt att glömma och förbise allt som socialtjänsten faktiskt åstadkommer. Istället får yrkeskåren parera kritik som staplas på varandra. Socialtjänstens försvarare finns men har in... Läs mer

hemma.jpg

Den rusande digitala arbetsmiljöns fördelar och nackdelar

Coronaviruset har förändrat samhället kanske mer än något annat hitintills känt av människan. Digitala verktyg har fått ett uppsving nu när vi ombeds att arbeta hemifrån. Det får konsekvense... Läs mer