Akademikerbloggen

På Akademikerbloggen bloggar ett antal anställda på Akademikerförbundet SSRs kansli om politik, fackliga frågor, yrkesfrågor och annat som ligger oss varmt om hjärtat. Varje bloggare står för sina egna inlägg och framförda åsikter är inte nödvändigtvis förbundets officiella ställningstaganden – dessa hittar du under rubriken Opinion.

erik.jpg

Tre tips att landa mjukt efter sista terminen

Nu i januari börjar sista terminen för många studenter runt om i Sverige. Det är en termin av pirr, mycket plugg men också en gnagande oro. Hur ska det bli att ta klivet ut i ”riktiga” värld... Läs mer

avtal2020.jpg

Nu har avtalsrörelsen 2020 startat – en första reflektion

Vi har förberett oss, samlat in avtalsförslag från förbundets avtalsråd och planlagt med våra samförhandlande parter som nu konkretiseras i avtalskrav. Ett nytt löneavtal och villkorsavtal s... Läs mer

blogg.jpg

Har män verkligen större talanger än kvinnor? 

Det går åt rätt håll men kvinnor är fortfarande i klar minoritet inom näringslivets ledningsgrupper och styrelser. Ett jämställt arbetsliv betyder fle... Läs mer

Finlands syn är vår

Under det finska vinterkriget lanserades en paroll ”Finlands sak är vår” i syfte att värva frivilliga från Sverige att delta i det finska vinterkriget mot dåvarande Sovjetunionen. En drastis... Läs mer

kontor.jpg

Sanningen om aktivitetsbaserade kontor

Få kontorslösningar i vår samtid skapar så mycket känslor och debatt som aktivitetsbaserade kontor. Men vad säger forskningen?  Läs mer

akademikerbloggen.jpg

Undvik att bli utnyttjad: Tips till extraknäckande studenter

Idag är det inget konstigt att studenter extraknäcker. Det är bra för ekonomin, och för många känns det också skönt att få något extra i CV:et. Men att bara hoppa ut i arbetsmarknaden utan a... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4 kopiera.jpg

Att lära av historien

För några veckor sedan hade jag äran att få hålla i ett möte där socialarbetare i olika åldrar fick reflektera över sitt yrkesliv utifrån vilket årtionde de började arbeta. Nog för att jag v... Läs mer

Lär dig sunda digitala vanor

Hur vi mår handlar inte om hur lång skärmtid vi har. Det handlar om vad vi använder skärmtiden till. Psykologen Siri Helle vill att vi tar kommandot och blir sheriffer i den digitala vilda v... Läs mer

facebook-posts MALL.jpg

Socialtjänsten ska utvecklas – inte skalas ned

Nyligen skrev juristen Carl-Gustav Tryblom i Svenska Dagbladet på temat att socialtjänsten borde avlastas och uppdraget koncentreras till den tunga sociala problematiken. Expressens ledarsid... Läs mer

begmo.jpg

Tre tips för att hitta ditt drömjobb

Som ett fackförbund med över 74 000 medlemmar och där din profession står i fokus kan vi en hel del om att söka jobb. Därför vill vi hjälpa dig som student med lite tips om hur du kan l... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4.jpg

Samhällsvetare – ta hjälp av Agenda 2030

I vår senaste enkätundersökning bland våra samhällsvetarmedlemmar visar svaren att många upplever ett missnöje med sin arbetssituation som handlar om oklar inriktning på arbetet, o... Läs mer

facebook-posts MALL.jpg

Vem hjälper framtidsvelande studenter?

Hur får jag jobb, och vad leder min utbildning till? Det är vanligt återkommande frågor bland studenter runt om i landet. Kanske hade frågorna inte varit lika populära om det fanns en tydlig... Läs mer

digitalisering_1.jpg

Diggar chefer digitalisering?

Förväntningarna på vad AI och digitalisering ska kunna lösa är enorma i dag, och oron inför vad maskinerna kommer att betyda för arbetslivet och våra liv i stort finns också där. Vi är mitt ... Läs mer

mens.jpg

En MENSkligare arbetsplats

Mens är en facklig fråga och vi måste våga tala om mens. Majoriteten av Akademikerförbundets medlemmar består av kvinnor. Hur pratar vi om denna historiskt sett tabu- och... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4 kopiera_0.jpg

Maxa jobbmöjligheterna med rätt studiefördjupning

Alla ställs vi inför valet i våra studier vad vi ska fördjupa oss inom. Det kan handla om val av kurser, ämne till uppsatsen eller var vi ska göra vårt examensarbete. Inte sällan kan det kän... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4 kopiera.jpg

Missbruk – ett hårt arbete

I SVT dokumentärserien Kova Työ - Hårt arbete beskrivs sverigefinska invandrares liv i Sverige. Fokus ligger på arbete och alkohol, och det ger en sorglig bild av Sveriges mot... Läs mer

linjaler.jpg

Vad gäller här?

Arbetsmiljöfrågorna är ständigt aktuella. Om de inte redan har sprungit om lönefrågan så är den på god väg. Och vi mäts, vägs och studeras in i detalj. Både i kroppen och knoppen. Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4 kopiera.jpg

Unga män ska gå i skolan

Det är dags att på allvar ta tag i de skyddsfaktorer som motverkar ett kriminellt liv istället för att fortsätta diskutera förslag som gör mer skada än nytta. Läs mer

student.jpg

Fem tips för att fixa studierna

Inte bara ska man plugga inför tentor och hålla koll på deadlines för inlämningar. Hyran ska börja betalas och inköpen ska göras, för att inte tala om alla sociala aktiviteter man ska hinna ... Läs mer

st.jpg

Hjälper policys mot sexuella trakasserier?

Vad vet arbetsgivare om sina skyldigheter att bedriva aktiva åtgärder mot sexuella trakasserier? Inte tillräckligt! Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4 kopiera.jpg

Ta på dykarskorna!

Det är kanske en lite udda uppmaning så här efter semestern. Det är väl färdigbadat och dags att jobba, eller? Men det är nu dykarskorna behövs, de gamla tunga blydojorna som gör att du står... Läs mer

Akademikerblfgoggen facebook-posts MALL4.jpg

Socialtjänstlagen en socialpolitisk vision

Under alla år som nuvarande socialtjänstlag funnits har alltid den så kallade portalparagrafen hyllats för både innehåll och budskap. Socialtjänstlagens inledande paragraf utgör ju hela grun... Läs mer

12620354-marching-Mats.Egeberg.Mostphotos.jpg

Vi behövs

Idag öppnar Stockholm Pride återigen portarna för en fart- och färgfylld vecka. Det är inte utan en stor portion stolthet och tacksamhet som jag lite från sidan ser förbundets arbete rulla p... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4.jpg

Ge utlandsutbildade chansen att starta om sitt yrkesliv

Kan man ge ett högre bud än den lön som arbetsgivaren föreslår? Gör kollektivavtalen att personer över 40 har svårare att få jobb? Vet du hur det gick för dem som gick snabbspåret förra året... Läs mer

ri.jpg

Regnbågsåret 2019

I Sverige är det nu 10 år sedan alla fick möjlighet att gifta sig och 40 år sedan homosexuella friskförklarades. Stonewallupproret i New York för 50 år sedan utgjorde vändningen. Vunna ... Läs mer

Förebygg ohälsa genom lokal avsiktsförklaring

Fack och arbetsgivare (parterna) i kommuner och regioner delar övertygelsen om att verksamheten både kan skapa välfärd med hög kvalitet och en god arbetsmiljö. Genom dialog och samverkan kan... Läs mer