Akademikerbloggen

På Akademikerbloggen bloggar ett antal anställda på Akademikerförbundet SSRs kansli om politik, fackliga frågor, yrkesfrågor och annat som ligger oss varmt om hjärtat. Varje bloggare står för sina egna inlägg och framförda åsikter är inte nödvändigtvis förbundets officiella ställningstaganden – dessa hittar du under rubriken Opinion.

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4 (kopia)_0.jpg

Libanon behöver vårt stöd

Akademikerförbundet SSRs Solidaritetsfond har beslut att omgående bidra med 100 000 kronor till Röda Korset i Libanon för deras viktiga arbete med bland annat ambulansverksamheten i spå... Läs mer

bloggen.png

Black Lives Matter

Den strukturella diskrimineringen är ett stort problem sedan länge. Personer med svart hudfärg är en grupp som är särskilt utsatt både i arbetslivet och i det övriga samhällslivet. För att v... Läs mer

akademikerblogg.jpg

Covid-19 ger oss möjlighet att förändra

I maj genomförde Svensk Chefsförening en undersökning bland förbundets chefsmedlemmar för att ta reda på hur de upplevt sitt uppdrag under Coronapandemin. Resultatet visar att de f... Läs mer

facebook-posts MALL.png

Världens värsta länder för arbetstagare

Utvecklingen går åt fel håll. Fackliga fri och rättigheter krymper. Våldet mot fackliga ledare och medlemmar ökar. Sydamerika är den mest dödliga regionen att vara fackligt aktiv i. I MENA-r... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4_0.jpg

Varningslampa tänds i skyddsombudsenkät

Under delar av april och maj hade förbundet en enkät ute bland skyddsombuden. Med en svarsfrekvens på 54 procent och ett stort antal frisvar finns mycket att läsa. Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4.jpg

Socialtjänstens arbete förändrar

Det är så lätt att glömma och förbise allt som socialtjänsten faktiskt åstadkommer. Istället får yrkeskåren parera kritik som staplas på varandra. Socialtjänstens försvarare finns men har in... Läs mer

hemma.jpg

Den rusande digitala arbetsmiljöns fördelar och nackdelar

Coronaviruset har förändrat samhället kanske mer än något annat hitintills känt av människan. Digitala verktyg har fått ett uppsving nu när vi ombeds att arbeta hemifrån. Det får konsekvense... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4.jpg

Chef i kris är inte ensam

Många chefer står just nu mitt uppe i stora utmaningar. Utmaningar som ställer krav på gott ledarskap i situationer som är nya och okända. Vi är mitt i en tid som vi kommer att se tillbaka p... Läs mer

facebook-posts MALL (1).png

Det handlar om global solidaritet

Corona handlar inte om Stockholm, om Sverige eller ens Europa. Det är en global pandemi och en global kris. Det är nu vi prövas, vår globala solidaritet. Läs mer

studentblogg.jpg

Vi står stadigt för studenterna 

Som du kanske vet gick regeringen ut den 17 mars med rekommendationen att all undervisning ska ske på distans. Besluten fattas fortfarande av respektive lärosäte, men uppmaningen är för att ... Läs mer

blogg.jpg

Så här arbetar du bäst på distans

Att gå till en fysisk arbetsplats på specifika tider är en gammal tradition. Det kommer från att vi blev ett industrisamhälle. Klockslaget var ett sätt för arbetsledningen att se att fo... Läs mer

yvonne-blogg.jpg

Olika vägar till rätt insats

En familj som bor i ett utsatt område har tappat kontrollen över sin son. Han är alltmer ute sent på kvällarna, försakar sin skola och är ständigt trött. De behöver hjälp men har svårt att t... Läs mer

barnblogg.png

Dags för stärkt barnrättsperspektiv i tvångsvården?

Ett barn har dött efter att ha varit i samhällets vård. Igen. De senaste veckorna är vi många som har upprörts över att placeringen av en liten flicka har upphört för att föräldrarna och der... Läs mer

1609.jpg

Tankar inför Internationella Kvinnodagen 

Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar för att jobba heltid, dela lika på föräldraledigheten, på VAB-dagar och på det obetalda hemarbetet. Dessutom ska kön inte avgöra lön. Ta bor... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4_1.jpg

Hörby angår dig

Det har stormat i Hörby. Några av er kanske har läst om hur chefer har lämnat på löpande band och hur arbetsmiljön har rapporterats som förkastlig. Du som är student kanske inte tänker att d... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4_0.jpg

Dags för dialog

Vi pekar finger istället för att prata med varandra. Det är ”de där uppe” som inte förstår vad vi gör, eller det är ”de där ute” som inte gör vad de ska om vi inte i detalj styr vad som ges ... Läs mer

Skärmavbild 2020-02-11 kl. 15.19.49.png

Forskningsnära praktik – praktiknära forskning

Just nu pågår en historisk satsning på att förena forskning och praktik inom socialtjänsten genom Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten – FYS. Fram till 2025 ska 30 yrkesverksamm... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4.jpg

Inkluderande arbetsplatser är ingen orimlighet

En sak vet vi, att göra fel från början och att tvingas göra anpassningar i efterhand – exempelvis i fysiska miljöer, kontor och byggnader – kostar skjortan. Därför driver vi ett projekt som... Läs mer

klimat.jpg

Varför ska facket hålla på med klimatet?

Världen brinner, och för att sänka temperaturen och släcka branden måste vi arbeta tillsammans. För att försäkra oss om att det inte är ”business as usual”, att världens fattiga återigen får... Läs mer

erik.jpg

Tre tips att landa mjukt efter sista terminen

Nu i januari börjar sista terminen för många studenter runt om i Sverige. Det är en termin av pirr, mycket plugg men också en gnagande oro. Hur ska det bli att ta klivet ut i ”riktiga” värld... Läs mer

avtal2020.jpg

Nu har avtalsrörelsen 2020 startat – en första reflektion

Vi har förberett oss, samlat in avtalsförslag från förbundets avtalsråd och planlagt med våra samförhandlande parter som nu konkretiseras i avtalskrav. Ett nytt löneavtal och villkorsavtal s... Läs mer

blogg.jpg

Har män verkligen större talanger än kvinnor? 

Det går åt rätt håll men kvinnor är fortfarande i klar minoritet inom näringslivets ledningsgrupper och styrelser. Ett jämställt arbetsliv betyder fle... Läs mer

Finlands syn är vår

Under det finska vinterkriget lanserades en paroll ”Finlands sak är vår” i syfte att värva frivilliga från Sverige att delta i det finska vinterkriget mot dåvarande Sovjetunionen. En drastis... Läs mer

kontor.jpg

Sanningen om aktivitetsbaserade kontor

Få kontorslösningar i vår samtid skapar så mycket känslor och debatt som aktivitetsbaserade kontor. Men vad säger forskningen?  Läs mer

akademikerbloggen.jpg

Undvik att bli utnyttjad: Tips till extraknäckande studenter

Idag är det inget konstigt att studenter extraknäcker. Det är bra för ekonomin, och för många känns det också skönt att få något extra i CV:et. Men att bara hoppa ut i arbetsmarknaden utan a... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4 kopiera.jpg

Att lära av historien

För några veckor sedan hade jag äran att få hålla i ett möte där socialarbetare i olika åldrar fick reflektera över sitt yrkesliv utifrån vilket årtionde de började arbeta. Nog för att jag v... Läs mer