Akademikerbloggen

På Akademikerbloggen bloggar ett antal anställda på Akademikerförbundet SSRs kansli om politik, fackliga frågor, yrkesfrågor och annat som ligger oss varmt om hjärtat. Varje bloggare står för sina egna inlägg och framförda åsikter är inte nödvändigtvis förbundets officiella ställningstaganden – dessa hittar du under rubriken Opinion.

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4 kopiera.jpg

Ungdomskriminalitet som specialiserad utbildning inom socialt arbete

Behöver socionomutbildningen förändras? Behövs det en specialistutbildning med inriktning på ungdomskriminalitet för socionomer? De mycket aktuella frågorna har Akademikerförbundet SSR:s stu... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4.jpg

Ålder och klimakteriet – onödiga hinder på arbetsmarknaden

Kompetensutmaningen på hela arbetsmarknaden visar på vikten av att ta tillvara på den befintliga kompetensen. Trots det sorteras kompetens bort på grund av ålder och brister i arbetsmiljön s... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4_1.jpg

Diskriminering kan minska med jämlikhetsdata

Med hjälp av jämlikhetsdata blir det möjligt att synliggöra och arbeta aktivt mot strukturell diskriminering på grund av etnicitet, religion eller sexuell läggning – till exempel på en arbet... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4_0.jpg

Hederspris till Umeå kommuns brottsförebyggande arbete

Gör det skillnad att agera utifrån ett socialpolitiskt perspektiv istället för ett kriminalpolitiskt när det gäller ungdomskriminalitet? Kan man prata direkt med unga som man misstänker är k... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4.jpg

8 friskfaktorer som räddar en sjuk arbetsplats

Dålig arbetsmiljö kan inte kompenseras med högre lön. Här är åtta friskafaktorer som vi behöver göra till våra egna på arbetsplatsen. För en bättre arbetsmiljö – och för att rädda liv. Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4_0.jpg

Vad är rasism? 

När rasism diskuteras brukar ofta någon påpeka att människor har varit misstänksamma mot främmande i alla tider. En vanlig missuppfattning om rasism är just att det beskriver ogillande av fr... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4.jpg

Stora förändringar inom missbruksområdet?

Samsjuklighetsutredningen lämnade över sitt slutbetänkande i slutet av januari. Om förslagen blir verklighet innebär det stora förändringar när det gäller vård och stöd för personer som har ... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4.jpg

Att söka jobb som student

Att söka jobb för dig som är student kan se olika ut beroende på studier, vilket land du söker jobb i och vilket typ av jobb du söker. Det kan vara en utmaning, särskilt på en konkurrenskraf... Läs mer

facebook-posts MALL.png

Kvinnor jobbar gratis 48 minuter om dagen  

Trenden är bruten. Efter femton års positiva siffror där skillnaderna i lön mellan kvinnor och män har minskat för varje år så är nu den trenden bruten. I årets mätning har löneskillnaden ök... Läs mer

BIPdagen.jpg

Det kan du jobba med som beteendevetare – erfarenheter från praktikplatser

Var hör en beteendevetare hemma i arbetslivet? Hur kan jag nischa mig? Och vad vill jag egentligen? Det är vanliga funderingar hos många studenter som läser beteendevetenskap, men en praktik... Läs mer

COLOURBOX28989930.jpg

Sverige som kolonialstat – en ovan tanke?

Tvångsförflyttningar av barn, förbud mot att tala sitt modersmål, skallmätningar och förnedrande undersökningar – allt det här är exempel på vad svenska staten gjort mot samer. Svenska kyrka... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4.jpg

Fokus på mänskliga rättigheter - med arbetsplatsen som arena

Under två dagar kommer fackliga organisationer, myndigheter, kommuner, civilsamhällesorganisationer och engagerade personer samlas på Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna för att prata om... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4_0.jpg

Så här påverkar studentrådet

Studentrådet driver studentfackliga och högskolepolitiska frågor i olika former. Vårt arbete är mycket varierande och vi har stor möjlighet att självständigt utforma hur och vad vi vill arbe... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4.jpg

Kan Sämre tider™ drabba dig?

Det sägs att grunden för solidaritet är vetskapen om eller tanken på att det otänkbara även kan hända dig. Att du idag är frisk, arbetsför och anställd men imorgon kan vara sjuk, oförmögen a... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4.jpg

Den feministiska revolutionen

Vi följer det på nyheterna; protesterna, demonstrationerna, brännandet av slöjor och hår som klipps. Kvinnor som visar att nu får det vara nog. Men många i Sverige ser slöjan som en symbol f... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4.jpg

Vad gör vi mer än att vifta med flaggor?

Augusti och dags för en av årets största fester – Stockholm Pride. Temat för Stockholm Pride i år är att bekänna färg och visst behöver vi alla göra det. Vi behöver granska oss själva både s... Läs mer

GRI-2022_JPG_Sämstaländerattarbetai_Liggande_A4 (1).jpg

Fackligt medlemskap ingen global självklarhet

Antalet länder där de fackliga fri- och rättigheterna inskränks och minskar har sedan 2014 ökat från 59 till 74 procent. I tretton länder dödades fackligt aktiva förra året. Läs mer

lkövsjöts MALL4.jpg

Klövsjö utan bil

Vi har hyrt Akademikerförbundet SSR:s hus i Klövsjö flera gånger, både sommar och vinter. De senaste åren har vi valt att leva utan bil av klimatskäl. Vi reser alltid med tåg eller buss om v... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4.jpg

Socionom med över 50 års erfarenhet förklarar förebyggande arbete

Sara Bratt tog sin socionomexamen 1958. Här delar hon med sig av sin idéskiss där hon utgått ifrån att stommen i en demokrati, en rättsstat, ett välfärdsland är dess miljötänkande, skol... Läs mer

fdgook-posts MALL4.jpg

Föräldrarådgivarna Sandra och Maja i Huddinge kommun om vikten av förebyggande arbete

Man vill nå gruppen skolbarn som ännu inte nått tonåren eftersom vissa av dem är i riskzonen för olika typer av problem. Kampanjen 10 000 fler riktar sig mot förebyggande arbete för att... Läs mer

tesggen facebook-posts MALL4.jpg

Tåg till förbundets fritidslägenheter i Fuengirola

Utanför tågfönstret rusar ett fantastiskt landskap förbi i 300 kilometer i timmen. Blånande berg, olivodlingar och byar. Om bara en timme skall vi sitta på altanen till vår bokade lägenhet i... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4_0.jpg

Hur mår du på jobbet?

Den här veckan, den 28 april, uppmärksammar vi internationella arbetsmiljödagen World Day for Safety and Health at Work. Det är välkänt att arbetsmiljön och hur vi mår på jobbet i hög grad p... Läs mer

blogg.jpg

Brev från en medlem i Frankrike

Akademikerförbundet SSR hyr ut fritidshus bland annat i Frankrike. En av våra medlemmar skickade ett brev till oss där hon berättar om hur det är att resa i Cagnes Sur Mer då man är 60+ och ... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4.jpg

En värld med många ansikten

Pandemin har drabbat både hårt och ojämlikt. Demokratin får betala ett högt pris och fattigdomen i världen ökar igen. Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4_0.jpg

3x3 verktyg för bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljö står många gånger högt på medlemmarnas frågelista, men kommer inte lika högt på agendan på APT eller enhetsmöten. Ett fackligt förtroendeuppdrag ska vara roligt, lärorikt och utv... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4.jpg

Reflektioner från studietiden

När Emma och jag träffar våra studentmedlemmar är det många som är oroliga över framtiden och livet efter examen. Det vi oftast inleder med är att möjligheterna i princip är oändliga och att... Läs mer