Akademikerbloggen

På Akademikerbloggen bloggar ett antal anställda på Akademikerförbundet SSRs kansli om politik, fackliga frågor, yrkesfrågor och annat som ligger oss varmt om hjärtat. Varje bloggare står för sina egna inlägg och framförda åsikter är inte nödvändigtvis förbundets officiella ställningstaganden – dessa hittar du under rubriken Opinion.


Akademikerbloggen facebook-posts MALL4 kopiera_0.jpg

Maxa jobbmöjligheterna med rätt studiefördjupning

Alla ställs vi inför valet i våra studier vad vi ska fördjupa oss inom. Det kan handla om val av kurser, ämne till uppsatsen eller var vi ska göra vårt examensarbete. Inte sällan kan det kän... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4 kopiera.jpg

Missbruk – ett hårt arbete

I SVT dokumentärserien Kova Työ - Hårt arbete beskrivs sverigefinska invandrares liv i Sverige. Fokus ligger på arbete och alkohol, och det ger en sorglig bild av Sveriges mot... Läs mer

linjaler.jpg

Vad gäller här?

Arbetsmiljöfrågorna är ständigt aktuella. Om de inte redan har sprungit om lönefrågan så är den på god väg. Och vi mäts, vägs och studeras in i detalj. Både i kroppen och knoppen. Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4 kopiera.jpg

Unga män ska gå i skolan

Det är dags att på allvar ta tag i de skyddsfaktorer som motverkar ett kriminellt liv istället för att fortsätta diskutera förslag som gör mer skada än nytta. Läs mer

student.jpg

Fem tips för att fixa studierna

Inte bara ska man plugga inför tentor och hålla koll på deadlines för inlämningar. Hyran ska börja betalas och inköpen ska göras, för att inte tala om alla sociala aktiviteter man ska hinna ... Läs mer

st.jpg

Hjälper policys mot sexuella trakasserier?

Vad vet arbetsgivare om sina skyldigheter att bedriva aktiva åtgärder mot sexuella trakasserier? Inte tillräckligt! Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4 kopiera.jpg

Ta på dykarskorna!

Det är kanske en lite udda uppmaning så här efter semestern. Det är väl färdigbadat och dags att jobba, eller? Men det är nu dykarskorna behövs, de gamla tunga blydojorna som gör att du står... Läs mer

Akademikerblfgoggen facebook-posts MALL4.jpg

Socialtjänstlagen en socialpolitisk vision

Under alla år som nuvarande socialtjänstlag funnits har alltid den så kallade portalparagrafen hyllats för både innehåll och budskap. Socialtjänstlagens inledande paragraf utgör ju hela grun... Läs mer

12620354-marching-Mats.Egeberg.Mostphotos.jpg

Vi behövs

Idag öppnar Stockholm Pride återigen portarna för en fart- och färgfylld vecka. Det är inte utan en stor portion stolthet och tacksamhet som jag lite från sidan ser förbundets arbete rulla p... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4.jpg

Ge utlandsutbildade chansen att starta om sitt yrkesliv

Kan man ge ett högre bud än den lön som arbetsgivaren föreslår? Gör kollektivavtalen att personer över 40 har svårare att få jobb? Vet du hur det gick för dem som gick snabbspåret förra året... Läs mer

ri.jpg

Regnbågsåret 2019

I Sverige är det nu 10 år sedan alla fick möjlighet att gifta sig och 40 år sedan homosexuella friskförklarades. Stonewallupproret i New York för 50 år sedan utgjorde vändningen. Vunna ... Läs mer

Förebygg ohälsa genom lokal avsiktsförklaring

Fack och arbetsgivare (parterna) i kommuner och regioner delar övertygelsen om att verksamheten både kan skapa välfärd med hög kvalitet och en god arbetsmiljö. Genom dialog och samverkan kan... Läs mer

grön.jpg

Den hjärnvänliga arbetsplatsen 

Föreställ dig att du hamnat i en ny och utmanande situation. Runt omkring dig brinner bilar och många människor tycks vara skadade. Vad som har hänt vet du inte.  Läs mer

grrön.jpg

Beteendedesign och etik 

Överallt är det reklam för nätcasinon, lättillgängliga kreditlån och snabba spel. Reklam fylld med gemenskap i fiktiva kompisgäng för att utnyttja människans behov av att knyta an och tillhö... Läs mer

akademikerbloggen_lena.png

Vad vet Riksrevisionen om mänskliga rättigheter?

Ett förslag att inrätta en nationell institution för mänskliga rättigheter har nyligen varit på remiss. Akademikerförbundet SSR har i sitt remissvar framhållit att det behövs en sådan instit... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4.jpg

Handbok om att aktivt förebygga diskriminering utifrån hudfärg

Det förekommer omfattande diskriminering på arbetsmarknaden utifrån hudfärg. Vi kan inte titta bort längre utan måste ta ansvar för att komma åt denna oacceptabla situation och skapa mer ink... Läs mer

IMG_1235.JPG

Finns det plats för etik på ditt jobb?

Med en ökad etisk kunskap hos chefer och medarbetare tror vi att man kan skapa arbetssätt och kollegiala diskussioner som minskar stressen, ger bättre stöd i svåra beslut och stärker profess... Läs mer

blogg.jpg

När politik väger tyngre än expertis

Jag läste en recension om en kommande TV-serie om Tjernobyl. En skrämmande nutidshistoria som förstärks genom att vi idag vet resultatet av denna omfattande kärnkraftsolycka. Jag fastnar för... Läs mer

fre.jpg

Måste du vara idealist för att jobba i ideell sektor?

Civilsamhället och dess organisationer sysselsätter många av förbundets medlemmar. Intuitivt är det lätt att förstå varför många attraheras av sektorn. Samhällsvetare i stort är engagerade m... Läs mer

facebook-posts MALL4 kopiera.jpg

Mellanrummen mellan stolarna finns även inom regionerna

Den här veckan ska riksdagen diskutera socialutskottets förslag om att en huvudman ska ha ansvaret för personer som lider av både psykisk ohälsa och beroende. Är en huvudman verkligen en gar... Läs mer

blogg.jpg

Afrosvenskar diskrimineras på den svenska arbetsmarknaden

Att det förekommer diskriminering på svensk arbetsmarknad är inget nytt men att det är så illa ställt är chockerande. Länsstyrelsens rapport om diskriminering utifrån hudfärg är den i särkla... Läs mer

mallar.png

Tidsbegränsade chefsförordnanden - för vem?

Många chefer hamnar i ett tidsbegränsat chefsförordnande med en tro från arbetsgivaren om att det ska skapa rörlighet och avdramatisera chefsväxlingar. Men är det verkligen så, eller hu... Läs mer

kikare.jpg

Vad ska hända med professionens utveckling?

Arbetet med en ny socialtjänstlag har nu nått drygt halvtid, och vi följer den med stort intresse. Utredningen har antagit namnet Framtidens socialtjänst och det förpliktigar. Läs mer

kaffemugg.png

Dags att stoppa kompetensflykten i samhällsvetaryrken i kommunerna

Personalomsättningen inom socialtjänsten har de senaste åren varit hög och många kommuner har haft svårt att rekrytera ny personal, vilket också har uppmärksammats i debatten. Mindre känt är... Läs mer

Akadem_blogg4.png

Jag ser inte hudfärg

Rapporten ”Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden” släpptes innan jul av Länsstyrelsen Stockholm. Resultaten kändes i magen. Sen blev allt som vanligt. Igen Läs mer

8 mars – varje dag, hela året

Idag firar vi Internationella kvinnodagen, 8 mars. Akademikerförbundet SSR stödjer bland annat Lön hela dagen. Men för oss handlar fackliga rättigheter om mänskliga rättigheter. Dä... Läs mer