En inkluderande arbetsmarknadspolitik

Vi har på kort tid sett stora omgörningar av Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken i stort. Förbundet arbetar för att värna en arbetsmarknad öppen för alla. Då krävs en inkluderande arbetsmarknadspolitik med en välfungerande arbetsmarknadsmyndighet.

Här nedan kan du bland annat hitta förbundets remissvar om Arbetsförmedlingens reformering. Du kan även hitta en del relevanta pressklipp och äldre underlag.

Peter Kroon

Arkivsida – arbete för alla

Läs om Akademikerförbundet SSR:s arbete om en inkluderande arbetsmarknad.

Läs allt om en inkluderande arbetsmarknad

Fördjupad läsning om en inkluderande arbetsmarknad