Inlaga apropå regeringsuppdrag A2019/00923/A

Saco har skickat följande inlaga till Arbetsförmedlingen med anledning av det regeringsuppdrag A2019/00923/A myndigheten fick 9 maj  rörande reformeringen av Arbetsförmedlingen. Uppdraget ska slutredovisas senast t1 november 2019.

Akademikerförbundet SSR ansluter sig till Sacos svar och har medverkat till det.