Pressmeddelanden


heikeerkers-lenanitz.png

Tillsätt en nationell samling för att motverka den grova brottsligheten

Hela samhället måste mobiliseras i förebyggande insatser mot det grova våldet. Polisförbundet och Akademikerförbundet SSR föreslår att regeringen tillsätter en nationell samling för att... Läs mer

heike-lars.jpg

SD i Hörby hotar medarbetare och fackligt aktiva

25 chefer har slutat sedan SD tog över i Hörby för ett drygt år sedan. Medarbetare vittnar om mobbning, kränkningar, trakasserier och förtal. Fackliga förtroendevalda blir hotade av led... Läs mer

1810038-eu-flaggan-2.jpg

Sociala dialogen hotad: Facken överklagar EU-dom

Idag överklagar europafacket EPSU den dom som ger EU-kommissionen rätt att undvika bindande direktiv kring rättigheter om medinflytande för statligt anställda inom EU. EPSU har tidigare stäm... Läs mer

PTK, LO och Svenskt Näringsliv överens om att fortsätta förhandla

Idag har parterna i den privata sektorn, i en avsiktsförklaring, kommit överens om att fortsätta förhandla om trygghet och flexibilitet i arbetslivet, en framtida ny modell för kompetensutve... Läs mer

heike_veronica.png

Akademikerförbundet SSR och Vision: Medarbetare i välfärden ska ha ett hållbart arbetsliv

Ökad lönespridning, större inflytande över arbetstiden och bättre möjligheter att bidra till en grön omställning. Det är några viktiga avtalskrav som Vision och Akademikerförbundet SSR komme... Läs mer

heike_erkers_press_ljus.jpg

Ge nya generaldirektören en ärlig chans

Akademikerförbundet SSR välkomnar tillsättningen av ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen och att det även sker med omedelbar verkan. Maria Mindhammar har både god erfarenhet av Arbetsfö... Läs mer

heikemarkus_0.png

Ny överenskommelse för omställning i välfärden

SKR, Sobona och facken inom kommunal och regional sektor har undertecknat en principöverenskommelse om kompetensutveckling och omställning. Ett nytt avtal börjar gälla den 1 maj 2020. Läs mer

heikeerkers-ursulaberge.jpg

Välkommen tillnyktring om Arbetsförmedlingen

Det är välkommet att regeringen tydliggör behovet av lokal närvaro i hela landet för Arbetsförmedlingen. Hastigheten i lokalkontorsnedläggningen har varit för hög. Läs mer

heike_erkers_ny_pressbild.jpg

Att avsätta ministrar löser inte Arbetsförmedlingens problem

Sedan januariavtalet började att gälla har Akademikerförbundet SSR varnat för att reformeringen av arbetsmarknadspolitiken går för fort och är utan forskningsstöd. En klok reformering måste ... Läs mer

heike_liggande.jpg

Socialsekreterarundersökningen: Missnöje med bristande resurser i kommunerna ökar

Varannan socialsekreterare uppger bristande resurser som en orsak till missnöje. Det är en ökning jämfört med tidigare år. Det visar den årliga socialsekreterarundersökningen från Akademiker... Läs mer

heike_liggande_1.jpg

Sju av tio socialchefer positiva till digitalisering

En majoritet av cheferna inom socialt arbete är positiva till digitalisering. Effektivisering, avlastning för medarbetare och minskad administration är tydliga fördelar. Det visar den årliga... Läs mer

f.png

Fredrik Hjulström ny socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR

Fredrik Hjulström blir ny socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Han kommer att gå direkt till den pågående utredningen om socialtjänstlagen som sekreterare i utredningen.  Läs mer

heike_liggande2.jpg

Kommentar till regeringens höstbudget: Det räcker inte med att lappa och laga

Akademikerförbundet SSR välkomnar delar av regeringens höstbudget, men pekar samtidigt på behovet av att investera ytterligare i välfärden. Det saknas helhetsansvar och långsiktiga satsninga... Läs mer

_DSC7489_Heike.jpg

Det går inte att svälta sig in i en lågkonjunktur

"I budgetpropositionen för 2020 förväntar vi oss en återställare av arbetsmarknadspolitiken, i form av ett anslag i nivå med 2018 års budget. Det behövs för att neddragningen 2019 var huvudl... Läs mer

IMG_2150.jpg

Nationellt avtal för krissituationer klart

SKL, Sobona och de fackliga organisationerna, däribland Akademikerförbundet SSR, i välfärdssektorn har idag kommit överens om ett nationellt avtal för krissituationer. Kollektivavtalet regle... Läs mer

_DSC7489_Heike.jpg

Krav på ny utredning om beslutsordningen i socialtjänsten 

Akademikerförbundet SSR:s förbundsordförande Heike Erkers träffade idag socialminister Lena Hallengren på Socialdepartementet. På mötet krävde Heike Erkers en ny särskild utredning om beslut... Läs mer

Järvaveckan: Akademikerförbundet SSR lyfter vikten av brottsförebyggande arbete

Akademikerförbundet SSR och Polisförbundet bjuder in till ett gemensamt seminarium 15 juni på Järvaveckan. Fokus är brottsförebyggande arbete. Politiker, lokalpolis och andra engagerade delt... Läs mer

JoannaAbrahamsson-AkademikerförbundetSSR.jpg

Joanna Abrahamsson ny presschef på Akademikerförbundet SSR

Joanna Abrahamsson börjar idag som ny presschef på Akademikerförbundet SSR. Hon kommer närmast från dryga fyra år som pressekreterare i Regeringskansliet. Läs mer

Obehöriga med läraranställning har rätt till kvalificerat fackligt stöd

Akademikerförbundet SSR och Lärarnas Riksförbund, två stora akademikerförbund inom Saco med tillsammans drygt 160 000 medlemmar, har slutit ett viktigt samarbetsavtal. Läs mer

_DSC7489_Heike.jpg

Cyniskt att inte dämpa varslet och kontorsdöden

Det är anmärkningsvärt att S, MP, L och C inte tar tillfället i akt i vårändringsbudgeten och ändrar M/KD-budgeten – grundorsaken till det förödande varslet och kontorsdöden på Arbetsförmedl... Läs mer

HeikeErkers_dsc7434_.jpg

Oförsvarlig nedskärning av Arbetsförmedlingen

Beskedet om att Arbetsförmedlingen vill lägga ner 132 kontor visar hur ogenomtänkt och oförsvarlig den stora budgetnedskärningen är. När staten abdikerar från arbetsmarknadspolitiken i stora... Läs mer

IMG_0042.jpg

Staffanstorp sätter socialsekreterarna i en rävsax

Akademikerförbundet SSR har lämnat in en förhandlingsframställan till Staffanstorps kommun med anledning av att kommunstyrelsen fattat ett beslut som innebär att socialtjänsten uppmanas begå... Läs mer

Skärmavbild 2017-10-27 kl. 13.56.45.jpg

Skolkuratorer tvingas prioritera bort förebyggande arbete

Elevhälsans viktigaste uppgift är att arbeta förebyggande men den största delen av skolkuratorernas arbetstid går åt till att hantera akuta ärenden. Det förebyggande arbetet måste oftast pri... Läs mer

heikeerkers-Ursula.jpg

Det behövs en effektiv arbetsmarknadspolitik – inte ideologiska låsningar

Arbetsmarknadsutredningen har gjort ett gediget arbete. Nu är det viktigt att politiken tar till sig resultatet utan ideologiska låsningar. Det gäller inte minst hur vi ska få till en långsi... Läs mer

IMG_1146.png

Regeringen måste ge besked om Arbetsförmedlingen

Det omfattande varslet på Arbetsförmedlingen skapar oro för de anställda, samtidigt som den framtida organisationen är oklar. Nu måste de politiskt ansvariga så snabbt som möjligt ge besked ... Läs mer

_DSC7488_Heike.jpg

Regeringen måste respektera partsmodellen

Det är bra att Sverige till sist har fått en regering. Nu är det viktigt att regeringen och samarbetspartierna respekterar den svenska modellen på arbetsmarknaden. Tillsättandet av en utredn... Läs mer