En öppen och tillgänglig högskola

Akademikerförbundet SSR är för en öppen och tillgänglig högskola. Förbundets politik i högskole- och forskningspolitiska frågor finns formulerad i det Utbildnings- och forskningspolitiska programmet.

Vacker gammal universitetsbyggnad täckt av grönska.
Det innebär till exempel att vi är:
  • för att en större andel av kurser inom högre utbildning ska ske inom ramen för fristående kurser tillgängliga för bredare grupper
  • emot avgifter inom högre utbildning, även för tredjelandsstudenter
  • för många ingångar och många utgångar inom högre utbildning
  • för både högre kvalitet och ökad kvantitet inom högre utbildning för att fler ska få tillägna sig högre utbildning
  • för att lärosätena i större utsträckning ska erbjuda kompletterande utbildningar för utlandsutbildade
  • för en uppvärdering av utbildningar inom det samhällsvetenskapliga ämnesområdet, inte minst med avseende på resurser.
  • för att kompletterande utbildningar blir tillgängligare för de som vill kompetenspåfylla mitt i arbetslivet

Utbildad utomlands?

Har du en bedömd utländsk högskoleutbildning?

  • Om du studerar, gör praktik eller är i arbetsmarknadsåtgärd för att etablera dig i Sverige passar etableringsmedlemskap.
  • Om du har en kvalificerad anställning, men är ny på svensk arbetsmarknad passar introduktionsmedlemskap.
  • Om du behöver komplettera den och är arbetssökande kan snabbspår vara rätt för dig.

Fördjupad läsning om en öppen och tillgänglig högskola