Glöm aldrig människorna på flykt - nu behövs solidaritet mer än någonsin

Solidaritetsfonden har i veckan beslutat om att bidra med 100 000 till UNHCR och Läkare utan gränser för deras arbete med anledning av Coronaviruset. Drygt 70 miljoner människor lever är på flykt och lever i flyktingläger under mycket svåra förhållanden. Spridning av Coronavirus i dessa läger skulle innebära en katastrof.

Coronaviruset har på kort tid lamslagit världen. Det som för bara några veckor sedan framstod som ett ofarligt virus, långt bort, är idag en realitet, mitt i vår vardag. Mer än 150 länder rapporterar smittade och WHO har klassat utbrottet som en pandemi. Land efter land stänger ner. Olika grader av reseförbud, mötesförbud och utegångsförbud har införts med dyra böter och efterlevnad bevakas i en del länder av beväpnad polis. Inget land har gått så långt som Kina gjorde när de svetsat in sina medborgare i den region där smittan först uppstod.

Hittills har flera länder har drabbats mycket hårt. En del länder vet vi inte så mycket om, viljan att dela information och tillförlitlig statistik varierar. Iran, Italien och Spanien har drabbats mycket hårt med många svårt sjuka och många döda som inte överlevt covid-19. Bristen på sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning för dem som ska behandla och vårda är ett stort problem i många länder. Arbetssituationen för de som arbetar i fronten är mycket svår.

Coronavirus hotar flyktingars mänskliga rättigheter

En stor grupp som redan före coronavirusets utbrott lever under mycket svåra förhållanden är de 70 miljoner människor på flykt. De har lämnat nära och kära, de har lämnat sitt hem och de flyr från krig, konflikt och katastrof. Många av dem trängs under usla förhållanden i överfulla flyktingläger. Inte minst kriget i Syrien har tvingat många miljoner människor på flykt, en del av dem lever under omänskliga förhållanden på gränsen till Europa i Turkiet, eller i Grekland i överbelagda läger. Coronavirus i dessa läger kommer att spridas mycket snabbt, och möjligheterna till intensivvård för dem som blir svårast sjuka mikroskopiska.

I mitten av mars uppmärksammade FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi flyktingars utsatta situation och hur länders agerande begränsar, eller hindrar, människors rätt att söka asyl. ” Men krig och förföljelse har inte upphört – och idag fortsätter människor världen över att fly från sina hem i sökandet efter säkerhet. Jag blir alltmer oroad över de åtgärder som vidtagits av vissa länder och som helt skulle kunna hindra rätten att söka asyl.” Han fortsatte ”Alla stater måste under denna unika krissituation sköta sina gränser på de sätt de finner lämpligt. Men deras åtgärder bör inte leda till att vägar till asyl stängs eller att människor tvingas återvända till farliga situationer.”

UNHCR, United Nations High Comissioner for Refugees, är FN:s flyktingorgan och har en mycket viktig uppgift med att leda och samordna internationella de insatserna för att skydda flyktingar i världen i enlighet med FN:s Flyktingkonvention.

Läkare utan gränsers arbete

Iran är ett av de länder som drabbats mycket hårt. Och det land som drabbats hårdast i sin region. Smittan tycks i det närmsta spridit okontrollerat och det har varit mycket svårt att få tillförlitlig information och statistik. officiella siffror var det 20 610 sjukdomsfall den 21 mars och 1 566 döda – det sjätte högsta antalet fall världen över.  Läkare utan gränser har bidragit med medicinsk kompetens om med utrustning bland annat till Isfahan. De har skickat ett akutteam (nio intensivvårdsläkare och logistiker) med ett uppblåsbart behandlingscenter med 50 bäddar. 

Solidaritetsfonden

Akademikerförbundet SSR:s Solidaritetsfond leds av förbundsstyrelsens presidium och förbundsdirektör. Förbundsordförande är också ordförande för fonden. Syftet är att stödja kollegor runt om i världen med facklig organisering och stöd i professionsutveckling. Fonden stöder också demokratiutveckling och delar ut humanitärt stöd. Solidaritetsfonden tillkom efter ett initiativ på vår kongress för snart 30 år sedan. Den finansieras i huvudsak av medlemsavgifter. Varje yrkesverksam medlem avsätter 12 kronor per år, en krona/månad.  Läs mer på https://akademssr.se/solidaritetsfonden .

Du vet väl att man kan skänka pengar till förbundets Solidaritetsfond. Som enskild medlem eller vi en aktivitet på jobbet tillsammansmed kollegorna, exempelvis på en fikarast eller på ett medlemsmöte. Alla bidrag gör skillnad, inget bidrag är för litet. Det är enkelt, antingen via Swish  123 594 85 00, eller via bankgiro 5101-6756. Glöm inte märka din gåva med Solidaritetsfonden.