Den omvända visselblåsaren som blottar arbetsmarknadspolitikerna

AF

Det finns högerdebattörer som inte tror att han finns. Han bara spottar ur sig initierade debattartiklar om svensk arbetsmarknadspolitik – alltid undertecknade med Johan Berg, arbetsförmedlare. Man han finns! Samhällsvetarpodden har pratat med Johan Berg om hur han tänker runt de tvära kasten i arbetsmarknadspolitiken och om hur det är att jobba på Arbetsförmedlingen, inte minst det senaste året.

Hur var det att jobba på Arbetsförmedlingen vid valet 2018 och vid det stora varslet i januari 2019?

Vi visste att förändringar skulle ske. Redan i januari 2017 fanns en majoritet för att privatisera Arbetsförmedlingen. Så vi var inte oförberedda. Ändå var det mycket stress och oro. Många var väldigt besvikna. Det var nedstämt. Folk grät i korridorerna och man kramade om varandra. Man kunde inte fly ifrån det. När man kom hem var det på teven och överallt i sociala medier. Det var en väldigt speciell tid för oss.

Varför har Arbetsförmedlingen blivit ett slagträ i debatten?

Det finns en stark ideologisk kraft i debatten om Arbetsförmedlingen. Man vill nå sina politiska syften genom att förenkla Arbetsförmedlingens uppdrag och sprida osaklig "fakta". Det kan man göra i ett landskap där bilden sprids att Arbetsförmedlingen skulle vara misslyckad, utan förtroende och att man inte förmedlar jobb. Den felaktiga bilden utnyttjar vissa i den politiska debatten idag.

Var M/KD-budgeten bara ett svepskäl för att lägga ner 132 lokalkontor, man tänkt länge att man ville lägga ner?  

Redan den förr-förra GDn Angeles Bermudez-Svankvist har sagt att man redan på hennes tid hade för avsikt att lägga ner kontor. Mellan 2015 och 2017 la myndigheten ner 70 kontor.Så att 132 ytterligare kontor skulle läggas ner 2019 blev ingen nyhet. 

Dessutom pratar vi med Johan Berg om digitalisering, professionens roll och hur han ser på de stora varslen just nu.

Det och mycket annat kan ni höra om i veckans Samhällsvetarpodden med Ursula Berge som utfrågare i vanlig ordning.

______

Johan Berg innehar en tillfällig tjänst som verksamhetssamordnare, men har kvar sin grundtjänst som arbetsförmedlare. Han började arbeta som arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen 2014.