Avtalsrörelsen för kommuner och regioner skjuts upp

Markus Furuberg och Joakim Larsson

Akadmikerförbundet SSR, SKR och Sobona har enats om att skjuta upp avtalsförhandlingarna till i höst. Beslutet tas för att underlätta arbetet mot coronavirusets allvarliga effekter.

Arbetet med att bekämpa coronaviruset medför att välfärdens verksamheter är mycket hårt ansträngda. Enligt Folkhälsomyndigheten är det dessutom rimligt att anta att trycket kommer att öka ytterligare under våren. Parterna inom kommun- och regionsektorn har därför enats om att skjuta upp förhandlingarna om nya avtal till efter sommaren och förlänga gällande avtal till den 31 oktober 2020.

– Vi befinner oss i ett exceptionellt läge och som ansvarstagande parter behöver vi säkra förutsättningarna för våra medlemmar och verksamheterna inom kommuner och regioner. Som läget är nu ser vi inga möjligheter att genomföra lokala löneöversyner och osäkerheten är stor kring de långsiktiga förutsättningarna, säger Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

– Välfärdens verksamheter behöver nu lägga allt fokus på att minska smittspridning, vårda sjuka och klara omsorgen om barn och äldre. Vi och facken är överens om att inte ta tid och resurser från detta exceptionellt viktiga arbete och skjuter därför upp avtalsförhandlingarna till i höst, säger Joakim Larsson, ordförande i förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Beslutet att skjuta upp förhandlingarna är fattat av arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona samt de fackliga parter som förhandlar om nya avtal; Akademikerförbundet SSR, Visison, Ledarna, Teaterförbundet, Kommunal och Läkarförbundet.

Avtalen som löper ut den 31 mars 2020 förlängs nu till den 31 oktober 2020. Avtalen rör totalt omkring 650 000 medarbetare.

Läs vidare

SKR:s arbete kring coronaviruset: https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset.31764.html

Arbetsgivares ansvar vid epidemi- och pandemiutbrott: https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/arbetsgivaresansvar.31755.html