Digital löneavtalsutbildning fördjupning avseende HÖK 20

Inbjudan riktar sig till dig som har gått grundutbildning i löneförhandling HÖK, deltagit i minst en löneöversyn och vill ha delegation för att delta i löneöversynen 2020.

Med anledning av det rådande läget med Covid 19 har Akademikerförbundet SSR ställt in alla planerade utbildningar fram till sommaren.

Vi vill trots detta kunna erbjuda er kurser och fortbildning för att stärka era ställningar som lokala fackliga företrädare och lönedelegater.

Inbjudan riktar sig till dig som har gått grundutbildning i löneförhandling HÖK, deltagit i minst en löneöversyn och vill ha delegation för att delta i löneöversynen 2020.

Det nuvarande löneavtalet, HÖK 17, skulle ha gått ut den 31 mars och planeringen var att ett nytt avtal skulle vara på plats. Till följd av Covid 19 har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten och HÖK 17 har förlängts till 31 oktober.

Därmed har också löneöversynen för våra medlemmar skjutits upp till slutet av året. Du som vill fortsätta som lönedelegat i det nya avtalet behöver gå en påfyllnadsutbildning om en dag.
Påfyllnadsutbildningen kommer kompletteras med en webbaserad utbildning efter att det nya avtalet är tecknat.
Om du har gått HÖK fortsättningsutbildning eller HÖK grundutbildning under hösten 2019 eller våren 2020 så behöver du endast komplettera med den webbaserade utbildningen som hålls när nytt avtal är tecknat för att behålla din fullmakt.

Observera att det finns två utbildningstillfällen och du kan välja vilket av datumen du vill anmäla dig till. Du väljer detta i anmälningsformuläret.

Tid & datum

7 maj kl 9:30-16 eller

3 juni kl 9:30-16

Anmälan

Anmäl dig senast den 1 maj till tillfället den 7 maj och senast den 27 maj till tillfället den 3 juni 2020 genom att klicka HÄR.

Plats

Via teams, länk för att koppla upp sig skickas ut efter att sista anmälningsdagen gått ut.

Platsantalet är begränsat. Vid många anmälningar kommer urval att ske så att representation från största möjliga antal föreningar garanteras.

Förtäring

Med anledning av att deltagarna inte samlas för utbildning på gemensam plats så har förbundet inte möjlighet att ersätta enskilda utlägg för fika och lunch. Kostnader för lunch och eventuell fika står därmed deltagaren själv för.

Ledighet

Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml FML). Använd program som bifogas i bekräftelsen, vid ledighetsansökan. Akademikerförbundet SSR står för reskostnader samt de måltider som erbjuds i samband med kurs. Traktamente utgår inte.

Vid eventuella frågor kontakta Lena Dimitriadou lena.dimitriadou@akademssr.se

Varmt välkommen!
Akademikerförbundet SSR