Hög tid för krispaket till kommunerna

Heike Erkers och Simon Vinge

Regeringen har inlett stöd till det privata näringslivet för att dämpa utbuds- och efterfrågeeffekter på ekonomin, och Akademikerförbundet kräver nu att regeringen agerar även för att stötta den kommunala sektorn med ett generellt och brett paket. Prognoserna är mycket osäkra, men med den ökning av arbetslösheten som vissa förutspår kommer det krävas åtminstone 15 miljarder extra redan i år för att klara både verksamheten och inkomstbortfallet. 

Vi befinner oss just nu i en av de mest osäkra perioderna och vad som riskerar att bli den djupaste krisen, i modern tid. I detta läge är det socialtjänst och äldreomsorg i våra kommuner som har det yttersta ansvaret för väldigt många människor. Det handlar om många som hamnar i en extremt utsatt position och vissa får inte träffa sina anhöriga. De är därmed beroende av en professionell socialtjänst och äldreomsorg med tillräckliga förutsättningar och resurser. 

Många av medlemmarna i Akademikerförbundet SSR arbetar inom den kommunala sektorn och kunde redan innan pandemin vittna om att de många gånger inte räckte till för att kunna ge tillräckligt stöd till medborgare i kontakt med socialtjänsten, barn i svåra situationer, eller äldre inom äldreomsorg. Sedan Coronavirusets spridning i många kommuner har läget redan förvärrats och en lågkonjunktur med ökad arbetslöshet kommer att drabba dessa – och helt nya – grupper hårt. Medarbetare i kommunerna har redan lagt i nästa växel och gör ett enormt arbete som många gånger utsätter dem för personlig smittorisk, för att samhället ska kunna fungera. ”Jobba hemifrån” finns många gånger inte som möjlighet i praktiken. 

– Våra medlemmar gör ett fantastiskt jobb och sitt yttersta i en extremt pressad situation. Jag är mycket oroad över situationen, men jag blir väldigt stolt när jag pratar med alla de som arbetar på kommunerna – som står inför enorma utmaningar i detta läge. Det räcker inte att bara stötta det privata näringslivet, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR. 

Vi ser att de kommunala arbetsgivarna har en svår sits. Skatteintäkterna kommer att minska till följd av högre arbetslöshet. Arbetsbelastningen på socialtjänst och inom äldreomsorg kommer att öka, liksom ekonomiskt bistånd till de som tvingas ned i tid, blir av med jobbet och inte uppbär a-kassa, vilket kommer att öka kommunernas kostnader dramatiskt. Arbetssituationen för alla medarbetare inom socialtjänst och äldreomsorg kommer att förvärras, där det redan idag finns väldigt små marginaler för att hantera ännu högre belastning. 

– Vi vet vad som händer i en lågkonjunktur och när människor förlorar jobbet. Alla kriser vi sett hittills genom tiderna slår hårt mot de mest utsatta i samhället som riskerar arbetslöshet, social utslagning och psykiska problem. Inte minst barn och unga. Nu är behovet av ett starkt samhälle – och starka kommuner – större än någonsin. Det kommer att behövas ett rejält statligt stöd även till kommunerna om vi ska klara det här, avslutar förbundets chefsekonom Simon Vinge.