Karriärveckan: Karriär, arbetsmarknad och jobbmöjligheter för beteendevetare

Gör dig redo för nästa steg i karriären.

Vad arbetar en beteendevetare med? Vad är en rimlig lön? Och hur ser jobbmöjligheterna ut efter examen?

Välkommen till en digital karriärföreläsning speciellt för dig som studerar ett beteendevetenskapligt ämne eller program med Akademikerförbundet SSR – det största fackförbundet för beteendevetare.

Cecilia Bergsten, ombudsman på Akademikerförbundet SSR, delar med sig av sina erfarenheter av att studera och jobba som beteendevetare. Hennes utbildningsbakgrund är en fil. kand i socialpsykologi samt fristående kurser i kriminologi, rehabiliteringsvetenskap, hälsopsykologi och arbetspsykologi. Hon kommer berätta om sina erfarenheter av att bl.a. jobba som skolkurator, utredningssekreterare hos Statens institutionsstyrelse och olika fackliga roller inom statlig och kommunal verksamhet.

Du får även höra Maria Fladvad, professionsombudsman för beteendevetare, berätta om arbetsmarknadsläget. Dessutom berättar Matilda Tidström och Carl Larsson, studentombudsman, om allt stöd du som är studentmedlem i Akademikerförbundet SSR får från oss inför ditt nästa steg i karriären.

Måndag den 26 april kl. 12:00–13:00. Digital föreläsning i Teams.
Intresserad? Anmäl dig här senast 22 april.

Välkommen!