Kollektivavtal måste täcka coronaskador

Vi kräver att offentliganställda får en fungerande arbetsskadeförsäkring som fullt ut kompenserar för förlust av inkomst eller andra skador på grund av coronaviruset. Det skriver förbundsordförandena inom OFR.

Debattartikel i Svenska Dagbladet 2020-04-08

Vi fjorton fackförbund som utgör Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR), och som företräder mer än en halv miljon tjänstemän i kommun- och regionsektorn samt i staten, kan inte acceptera att de befintliga kollektivavtalen inte ger något som helst skydd för exempelvis inkomstförlust förorsakad av smitta från coronaviruset.

En halv miljon anställda tjänstemän i offentlig tjänst, eller på offentligt uppdrag, gör i dessa dagar en i dubbel bemärkelse livsnödvändig insats för samhället; de både räddar liv och skyddar samhället från att smittan sprids ytterligare.

Betydelsen av arbetsinsatserna från medarbetarna i det allmännas tjänst kan knappast överskattas. På många håll görs, framför allt inom områdena vård och omsorg, varje dag enorma ansträngningar med den egna hälsan som insats.

Det är i skrivande stund mycket osäkert om de befintliga kollektivavtalade kompletterande arbetsskadeförsäkringarna, inom såväl kommun- och regionsektorn som på det statligt reglerade avtalsområdet, överhuvudtaget kommer att ge någon kompensation för exempelvis inkomstförlust förorsakad av smitta från coronaviruset. Det kan vi inte acceptera.

Den kollektivavtalade försäkringen vilar delvis på en förordning som hanterar arbetsskadeförsäkring. I förordningen finns en förteckning över vilka sjukdomar som är godkända och som ska täcka arbetsskada genom smitta. Covid-19 finns inte med i denna förteckning. Detta har påtalats men ännu har vi inte sett något resultat.

I den rådande situationen, med en fullt utvecklad pandemi, måste alla anställda som genom kontakt med allmänheten eller på annat sätt i sitt arbete har en förhöjd risk att drabbas av sjukdom eller död förorsakad av covid-19, få ett heltäckande försäkringsskydd. De tuffa prövningarna i det dagliga arbetet är fullt tillräckliga utan att de anställda dessutom ska behöva oroa sig för de eventuella följderna av att bli smittad och svårt sjuk på grund av coronaviruset. Ingen ska behöva drabbas ekonomiskt!

Vi kräver:

  • En omedelbar komplettering av de gällande arbetsskadeförsäkringarna inom respektive sektor, så att full ekonomisk kompensation kan garanteras.
  • Att kompletteringen i försäkringarna ska göras med retroaktiv verkan.

I det mycket allvarliga läge som nu råder förutsätter vi att våra motparter i de centrala förhandlingarna delar vår syn på vad som behöver göras. Ingen offentliganställd ska behöva gå till sitt arbete och känna oro för att inte vara försäkrad.

Vi, arbetsmarknadens parter på det offentliga området, behöver nu ta gemensamt ansvar i en mycket svår situation och på så sätt visa partsmodellens styrka.

Lars Fresker
ordförande OFR och förbundsordförande Officersförbundet
Heike Erkers
Akademikerförbundet SSR
Britta Lejon
Fackförbundet ST
Håkan Sparr
Försvarsförbundet
Andreas Miller
Ledarna
Johanna Jaara Åstrand
Lärarförbundet
Åsa Fahlén
Lärarnas Riksförbund
Lena Nitz
Polisförbundet
Magnus Konradsson
Reservofficerarna
Heidi Stensmyren
Sveriges läkarförbund
Simon Norrthon
Teaterförbundet för scen och film
Johan Lindgren
Tull-Kust
Veronica Magnusson
Vision
Sineva Ribeiro
Vårdförbundet