MENSsäkra din arbetsplats

mens

Myter och okunskap exkluderar och begränsar menstruerande personer i vardagssammanhang och därför är det viktigt att de invanda mönstren ifrågasätts. Nu är det dags att menssäkra arbetsplatserna.

MENSEN är ett projekt som arbetar för att motverka tabun kring mens och öka den allmänna kunskapen om mens. MENSENs mål är att utmana negativa och stereotypa attityder kring mens, öka kunskapen och förståelsen kring menstruella erfarenheter, bidra till större respekt för den egna och andras kroppar och genom detta skapa en mer medMENSklig värld.

Ombudsman Malin Fröjmark på Akademikerförbundet SSR är med i projektets referensgrupp som arbetar med att fram kursmaterial riktat till ledning och personalansvariga, arbetsplats och arbetsmiljöombud samt fackförbund. 

- För Akademikerförbundet SSR är mens en facklig fråga. Smärtor och andra problem kopplade till mens får återverkningar i arbetslivet i form av frånvaro, påverkan på inkomst och i längden även möjlig påverkan på pensionen. Att delta i Mensens projekt och referensgrupp är ett sätt för oss som fackförbund att lyfta frågan om mens i arbetslivet och för att arbeta för lika villkor i arbetslivet, säger Malin Fröjmark.

Detta kommer göras i samarbete med arbetsplatserna. Än så länge är projektet i sin linda, det löper från första januari till sista november 2020. 

Akademikerförbundet SSR har redan tagit steget vidare genom att via My Period i Awesome Menssäkra våra toaletter, det kan du också göra genom att beställa material på menssakrad.se för att menssäkra din arbetsplats toaletter redan nu.