Avtalsförhandlingar inom industrin skjuts fram

Parterna inom industrin har sagt ja till ett förslag om att skjuta fram slutförhandlingarna till i höst. Nuvarande kollektivavtal får därmed förlängd giltighetstid till den 31 oktober 2020. Detta med anledning av Coronaviruset.

I dag kom beskedet att slutförhandlingarna om nya avtal skjuts fram. Detta innebär att det lokalt inte kommer att förhandlas om nya löner utan att det får vänta tills vi har ett nytt avtal i oktober. Det kommer inte heller ske några förändringar i kollektivavtalen eller arbeten i några arbetsgrupper, utan de nuvarande avtalen inom industrin prolongeras.

COVID-19 har medfört att hela samhället; industrin, tjänstesektorn och den offentliga sektorn, hamnat i ett hälsomässigt och ekonomiskt undantagstillstånd. I det läget anser industrins parter att det mest ansvarsfulla agerandet är att skjuta på årets avtalsrörelse. 

Läs mer på Sveriges Ingenjörers hemsida