Efterlängtat stödpaket till kommunerna

Heike Erkers och Simon Vinge

Regeringen presenterar i dag 15 extra miljarder för att täcka upp extra kostnader till kommuner och regioner redan i år, vilket ligger i nivå med de behov förbundet uppmärksammade i fredags med anledning av Coronaepidemin. Beskedet välkomnas av Akademikerförbundet SSR. 

Även regeringen pekar på de ökade kostnaderna inom en rad verksamheter som en direkt följd av pandemin, samt givetvis de konsekvenser som en ökad arbetslöshet kommer att få – inte minst på ökat ekonomiskt bistånd. 

Att nivån på a-kassan höjdes häromdagen gör denna ökning mindre, men vi kommer fortfarande se många invånare som inte har arbetslöshetsersättning. Förbundet ville se 15 miljarder till kommunerna, och i regeringens förslag kommer pengar även att gå till ökade vårdkostnader i regionerna – men nivån motsvarar våra beräkningar då förändringarna i a-kassan inte var kända vid denna tidpunkt. Samtidigt bör understrykas att beräkningar är mycket osäkra och beror bland annat av vilka nivåer arbetslösheten kommer att landa på vilket är väldigt svårt att prognostisera.

– Det här är bra och välbehövlig politik i detta läge. Jag blir lättad när jag hör att det nu kommer ett stödpaket också till kommuner och regioner, vilket är någonting vi har efterfrågat. De här pengarna behövs. Även när det akuta vårdarbetet är över kommer krisen att skapa stora sociala problem och psykisk ohälsa som kommer kräva enormt arbete av våra medlemmar under lång tid framöver, säger Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers. 

Det är viktigt att pengar nu går ut i verksamheterna och till medarbetare – inte minst inom socialtjänst som redan har sett arbetsbördan öka betänkligt från en redan pressad nivå. Andra prioriterade verksamheter i detta läge bör vara äldreomsorgen där det är extremt oroväckande att smittan har börjat sprida sig, samt kuratorer inom elevhälsan för att stötta barn och unga i skolålder.

– Det är viktigt att inte glömma bort att detta handlar om att täcka upp ökade kostnader – men också om ekonomisk stimulans. När vi går in i en lågkonjunktur är det av högsta vikt att varenda krona, och mer därtill, kommer ut i verksamheterna och blir till löner för medarbetare. Arbetslösheten i det privata näringslivet har redan chockhöjts och då är det väldigt viktigt att kommuner och regioner gör allt de kan för att motverka det, säger förbundets chefsekonom Simon Vinge.