Hur kan du leda på distans?

Kristina Palm och Hanna Broberg

Hur fungerar du som chef, och hur fungerar dina medarbetare i det gränslösa arbetslivet och det nu så aktuella distansarbetet? Det pratar vi om med Kristina Palm, docent och lektor i industriell arbetsvetenskap vid KTH, i senaste avsnittet av Chefspodden. 

Det är inget nytt att vi blandar arbete och fritid, och det är inget nytt att arbeta på distans. Det nya är att många team och chefer som inte är vana vid detta nu tvingas hitta sina former när regeringen gått ut med att de som kan jobba hemma bör jobba hemma till följd av Coronaviruset. 

Ny teknik suddar ut gränser

Kristina Palm är docent och lektor i arbetsvetenskap och har forskat om distansarbete och de nya tekniska lösningarna – tekniken som har gjort det enklare att vara tillgänglig och att jobba var som helst. Det är en stor skillnad från förr och utvecklingen med ny teknik gör denna förändring i arbetslivet allt tydligare. Gränsen mellan fritid och arbetsliv blir suddigare, och vår fritid spiller också över i jobbet. Vi uppfattar det kanske också som ett krav att vara mer tillgänglig och det kan öka stressen för många.

Olika behov vid distansarbete

Vid ökat distansarbete försvinner en del av det sociala sammanhanget för både medarbetare och chefer. Då gäller det att skapa sådana möten via plattformarna för distansmöten istället. Det är också lätt att tänka att alla har samma behov för gränser eller struktur, och man kanske ser sig själv som norm. Som chef behöver man fråga sig själv och sina medarbetare vad som funkar, vilka behov av kontakt som finns och vilka arbetsformer man behöver för att få distansarbetet att bli bra.

"Man behöver fånga upp behoven hos sina medarbetare och hjälpa medarbetaren att ställa om", säger Arvid om att leda på distans.

Vi ringer upp Arvid Vikman, biträdande enhetschef, och pratar om hur han leder på distans just nu. Han beskriver hur man som chef behöver fånga upp behoven hos sina medarbetare och hjälpa medarbetaren att ställa om. Det behövs både information och social kontakt. Arvid berättar om hur han har skapat en ram och mötesstruktur för det nya distansarbetet.

Några integrerar sina olika liv, en del separerar och en del växlar. Kristina Palm beskriver sju olika strategier. Vilken är din strategi och hur gör du nu när du ska jobba hemma? Vilka förutsättningar ha du och dina medarbetare?

Hör om forskning och råd om distansarbetet, det gränslösa arbetslivet och behovet av återhämtning.

Lyssna på Spotify | Acast | Apple Podcasts/ iTunes | Soundcloud eller direkt här på webben.