Kapitulera inte inför automatiseringen

Tudelad bild på datakod och porträtt av Simon Vinge

Det är inte våra medlemmar som står i vägen för utvecklingen. Mer än varannan socialsekreterare är tydligt positiv till automatisering –  men samtidigt ser de verkligheten bakom de fina powerpointbilderna som läggs fram för ledningen, replikerar Simon Vinge, chefsekonom Akademikerförbundet SSR.

Debattartiklen publicerades i Dagens Samhälle den 27 februari 2020

Att utnyttja automatisering inom den offentliga sektorn har mycket stor potential. Men det är inte en naturkraft att kapitulera inför, vilket konsultföretaget PwC i sin debattartikel får det att låta som. Tvärtom har vi i våra regioner och kommuner alla möjligheter att forma den tekniska utvecklingen så att den kommer alla landets invånare till rätta på bästa sätt.

Det är den vision vi har från Akademikerförbundet SSR. Vi företräder våra medlemmar som är akademiker i nästan alla sektorer i samhället. Många arbetar på myndigheter, där automatiseringen blir allt vanligare, och i kommunerna, där socialtjänsten är den sektor där utvecklingen ofta har nått längst. Vi ser att digitalisering och automatisering kan förbättra samhället, men utan att behöva tumma på offentlighetsprincipen, rättssäkerhet eller ansvar – tvärtom.

Att konsultföretaget PwC i första hand vill tjäna pengar är ingen hemlighet, det är deras affärsmodell. Att automatisering i princip bara handlar om att spara pengar åt kommunerna är de även mycket tydliga med. Och när de dessutom förklär sin marknadsföring som opinionsarbete tycker vi att det går lite väl långt.

Det ska göra lite ont, skriver Ola Johnsson för företagets räkning, och det mesta ska automatiseras eftersom vi redan bokar både biljetter och taxi med våra smartphones. Saken är bara den är att de välfärdsfrågor som kommunen har ansvar över är lite mer komplexa än de för bokningstjänster av privata nöjen. Konsekvenserna om något skulle gå snett är också lite större. Det blir helt enkelt värre än en förstörd biokväll: den kommunala socialtjänsten har det yttersta ansvaret för människor i utsatta situationer. Det handlar om barn med kommunen som sista tillflykt eller om individer som drabbats av allvarlig sjukdom. Då måste det gå rätt till, för om förändringen ska gå till på det vis som konsultföretaget beskriver, då befarar vi att det blir mer än några ägg som går sönder på vägen.

Några av de “gamla vanemönster” som utgör hinder enligt konsultföretaget verkar, vad vi har erfarit, vara sådant som diarieföring, arkivering och offentlighetsprincip. De må vara gamla i den bemärkelsen att de har varit bärande delar av ett demokratiskt samhälle under lång tid av lokalt beslutsfattande. Men vi ser samtidigt att de har ett värde även i framtiden.

Vi kan inte acceptera bilden av att det är våra medlemmar som står i vägen för utvecklingen. Mer än varannan socialsekreterare i vår senaste undersökning är tydligt positiv till automatisering – det är bara att de samtidigt ser verkligheten bakom de fina powerpointbilderna som läggs fram för ledningen. Därför kräver vi att staten går före och tar fram riktlinjer för hur detta ska gå till, så att det inte blir experimentverkstad i kommunerna. Och därför vill vi se en Algoritmombudsman som kan tillgodose både medarbetare och medborgares intressen i frågor som berör automatisering och algoritmer.

Just nu pågår en statlig utredning som ska ta ställning till kommunal automatisering av beslutsfattande, och även till hur insyn och rättssäkerhet samtidigt ska kunna värnas. Det tycker vi är en god ordning som inte bör föregås av förhastade beslut där automatisering genomförs bara för att spara pengar. Det är så vi brukar jobba i Sverige, med en seriös långsiktig utredning av en expert som inte har ekonomisk vinning på den policy som föreslås.

Simon Vinge, chefsekonom Akademikerförbundet SSR