Socialtjänsten behöver skyddsutrustning under pandemin

Socialtjänstens personal riskerar att utsättas för Covid-19-smitta vid hembesök och i andra fysiska möten med klienter. Nu kräver Akademikerförbundet SSR i ett brev till landets kommuner att tydliga rutiner och riktlinjer tas fram när det gäller bland annat skyddsutrustning. 

Den pågående pandemin innebär en stor press på samhället och många medarbetare inom välfärden arbetar nu hårt för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Anställda inom socialtjänsten möter utsatta grupper och personer som av olika skäl har svårt att tillgodogöra sig och följa myndigheternas rekommendationer när det gäller att undvika smitta. Ändå saknas i alltför många fall riktlinjer och utrustning som skyddar personal och klienter vid fysiska möten.  

- Socialtjänsten är en samhällsviktig verksamhet och vi är djupt oroade över att pandemin för med sig ökad psykisk ohälsa, missbruk, arbetslöshet och andra sociala problem. Därför måste alla kommuner göra sitt yttersta för att ge professionen bästa möjliga förutsättningar att upprätthålla verksamheten. Man måste till exempel kunna genomföra hembesök vid orosanmälningar mot barn, eller där det finns misstanke om våld och andra missförhållanden i hemmet. Då ska socialtjänstens medarbetare kunna utföra sitt arbete under trygga former, såväl för dem själva som för klienterna, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR. 

I brevet till kommunerna har Akademikerförbundet SSR tagit fram riktlinjer för vilka minikrav som måste gälla för att minska smittrisken.  Bland annat ska skyddsutrustning alltid tas med vid alla möten med klienter och brukare under hembesök och annan uppsökande verksamhet. Alternativ till att åka med kollektivtrafik i samband med arbete behöver erbjudas. Och alla receptioner bör utrustas med skyddsglas. 

- Det är arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och vi som facklig organisation har en viktig roll i att samverka om arbetsmiljön. Därför har vi skickat brev till kommunerna och till alla våra förtroendevalda med våra rekommendationer och krav. Vi hoppas nu på bra lokala processer där vi gemensamt kan hitta former för att verksamheterna kan bedrivas på ett tryggt och säkert sätt för alla medarbetare, säger Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.