Hörby angår dig

Det har stormat i Hörby. Några av er kanske har läst om hur chefer har lämnat på löpande band och hur arbetsmiljön har rapporterats som förkastlig. Du som är student kanske inte tänker att det här angår dig. Men jag skulle argumentera motsatsen. Du om någon borde bry dig, kanske till och med mer än vad yrkesverksamma bryr sig. För det som står på spel när partier och arbetsgivare angriper fackföreningar på det här sättet är ditt framtida arbete, och din rätt till goda arbetsvillkor och lön.

Kanske har du läst hur vi i Akademikerförbundet SSR har reagerat och hur kommunledningen i Hörby inte tagit problemen på allvar. Svaret har varit anmärkningsvärt. Sverigedemokraterna valde att gå till anfall och hävda att fackföreningsrörelsen sysslade med ett ”generalangrepp” på demokratin. Något vi, och många andra, reagerade häftigt på.

Låt oss klargöra vad Sverigedemokraternas problem handlar om. De anser att fackförbund inte ska agera politiskt, och menar att när vi gör det försöker vi trumfa valresultat. De menar att när vi lyfter problem våra medlemmar stöter på i deras arbetsvardag, och som bottnar i politiska beslut, så agerar vi utanför de ramar vi borde göra. Jag har några problem med den argumentationen. För det första håller det inte att vi trumfar någon form av folkvilja genom att agera i våra medlemmars intressen. Tvärtom så är det så vi upprätthåller folkviljan. Den folkviljan tar sig inte i uttryck var fjärde år, utan sker konstant bland annat genom att fackförbund ger uttryckför våra medlemmars åsikter. För det andra är det inte vi som går utanför ramarna för vad vi borde göra. Tvärtom är det när partier och arbetsgivare lägger sig i och försöker kontrollera hur vi i facket står upp för våra medlemmar som ramarna bryts.

Konsekvenserna av att stoppa facken att agera politiskt för bättre arbetsvillkor är stora. De är störst för dig som student. För det som händer när vi inte kan driva på för en arbetsmarknad där man har rätt till arbetsvillkor, en arbetsmiljö och ledarskap som är rimligt är att ditt inträde på arbetsmarknaden kommer bli riktigt dåligt. Du kommer inte få rätt till den kompetensutveckling du borde ha rätt till. Du kommer inte få rätt till den trygghet du borde känna på arbetsplatsen. Du kommer inte få ett stimulerande jobb, som du tycker är roligt, mår bra av och vill vara kvar i heller. Att Sverigedemokraterna och kommunledningen i Hörby således vill lägga locket på, och tysta oss i facket är alltså något som påverkar dig i högsta grad.

Men det finns en större och kanske mer abstrakt konsekvens. Vad händer när politiska partier försöker kontrollera vad medlemsstyrda föreningar försöker göra? All statsvetenskaplig forskning visar på att ett starkt civilsamhälle är nödvändigt för en stark demokrati som kan stå emot en totalitär utveckling. Historiskt sett i världen, och i synnerhet i Sverige, har det varit facken som stått för den styrkan. Och det är inte konstigt. Det var b.la. facket som stod på barrikaderna för rösträtten och som stod emot nazismen på 30-talet. Det byggde och skyddade vår demokrati. Så när partier försöker tysta eller förhindra fackförbund att agera politiskt försvagar det vår demokrati. Jag tror inte att någon av oss vill se en försvagad demokrati, där viktiga samtal tystas av politiska ledningar eller föreningar angrips när de representerar sina medlemmars intressen.

Och här kommer vi till kärnan i det hela. Ska vi i facket kunna fortsätta representera folkviljan, skapa goda arbetsplatser med rimliga arbetsvillkor och vara en aktiv del i demokratin även när politiska partier angriper oss behöver vi dig. Facket är en folkrörelse. Och en folkrörelse är bara så stark som så många medlemmar som är med. Om vi är svaga är det din framtida arbetsplats som blir sämre. Klarar vi inte att stå emot trycket att inte agera politiskt, så kommer det drabba dig i slutänden. Kanske inte idag. Men det kommer definitivt drabba dig när du går ut på arbetsmarknaden. Därför borde du som student vara oroad över angreppet mot facket som skett i Hörby.