Välkommen tillnyktring av SD och M i Hörby!

 - Vi svarar M och SD

Vi välkomnar att Sverigedemokraterna och Moderaterna i Hörby så tydligt säger sig vilja stå upp för den svenska partsmodellen och inte har något emot facket. Det är i så fall en välkommen tillnyktring i jämförelse med det senaste halvårets systematiska motarbetande av facken i Hörby kommun. Vi välkomnar så klart också att man inte längre ifrågasätter demonstrationsrätten. Vi hoppas att detta inte bara är läpparnas bekännelser just nu när medborgarnas och medias dom är hård, utan att man även framgent håller fast vid grundläggande fackliga och demokratiska rättigheter.

Vi vill gärna förtydliga att Akademikerförbundet SSR är partipolitiskt obundet, men tar tveklöst ställning i politiska frågor som rör våra medlemmar i deras anställningar och professioner. För oss är det en självklarhet i allt som rör generell välfärd, sociala trygghetssystem, anställningstrygghet, arbetsmarknadspolitik, arbetsmiljöfrågor, migrations- och utbildningspolitik och många andra strikt politiska frågor. Vi har ingen koppling till något politiskt parti och har aldrig haft det. Vi förutsätter att detta utspel, från SD och M, om att de inte tycker att vi ska vara politiska, inte är ett försök att få oss att inte ta ställning och driva opinion för något som är viktigt för våra medlemmar. Det skulle vara ett allvarligt ingrepp i föreningsfriheten.

Vi har som förbund valt att reagera centralt för att så många av våra medlemmar som är anställda i Hörby kommun har vittnat om mobbning, kränkningar och trakasserier. Det har även andra fackförbunds medlemmar i Hörby vittnat om. Det är en självklarhet för ett fackförbund att slåss för sina medlemmar i sådana här situationer. När dessutom våra fackliga förtroendevalda blir utsatta och när grundläggande lagar och avtal på arbetsmarknaden rundas av arbetsgivaren, måste vi agera.

När SD och M går ut i media och säger att inga kränkningar har skett avslöjar man tydligt att man inte tar medarbetarnas arbetsmiljö och vår anmälan till Arbetsmiljöverket på allvar. Det hoppas vi förändras när Arbetsmiljöverket gör sin inspektion på torsdag.

Vi hoppas att de senaste dagarnas diskussion och mediala uppmärksamhet nu leder till att såväl den politiska, som den verkställande, ledningen i Hörby, framöver följer de lagar och regler vi har för hur arbetsmarknaden ska fungera, och inleder ett konstruktivt samarbete och samtalsklimat med sina fackliga motparter.

Avslutningsvis vill vi bara informera, eftersom SD och M tror att vi förlorar medlemmar, att Akademikerförbundet SSR har en obruten medlemstillväxt sedan vi bildades, vilket nu är 61 år sedan, då vi var 300. Nu är vi närmare 73 000.

Heike Erkers, ordförande, Akademikerförbundet SSR

Lars Holmblad, direktör, Akademikerförbundet SSR

 

SD i Hörbys svar på vårt pressmeddelande

Moderaterna i Hörbys svar på vårt pressmeddelande

Vårt pressmeddelande  Fredag 21 februari 2020