SD i Hörby hotar medarbetare och fackligt aktiva

Porträtt, Heike Erkers och Lars Holmblad

25 chefer har slutat sedan SD tog över i Hörby för ett drygt år sedan. Medarbetare vittnar om mobbning, kränkningar, trakasserier och förtal. Fackliga förtroendevalda blir hotade av ledande företrädare för kommunen när de uppmärksammar situationen vilket är särskilt allvarligt eftersom facklig förtroendemans ställning är lagskyddad. Till det kommer att kommunledningen medvetet rundar lagar för fackligt inflytande. Situationen är ohållbar.

Facken i Hörby kommun har gemensamt gjort en skrivelse till kommunledningen där man begärt svar på hur den ska förbättra den katastrofala arbetsmiljösituationen. Efter ett undermåligt svar från kommunen har man nu även gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket.

- Chefer har bytts ut på löpande band och den politiska ledningen låter kränkningar och trakasserier fortgå. Våra medlemmar vittnar om att man vill etablera en tystnadskultur. Det är en oacceptabel situation som det är vår skyldighet som fack att agera emot, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

- När SDs gruppledare i kommunfullmäktige skriver på Facebook, och som citeras i Skånska Dagbladet, att det är ett missbruk av fackförbundens roll när vi påtalar allvarliga brister, visar det på en brist på kunskap om hur svensk arbetsmarknad ska fungera. Det är både vår rätt, och skyldighet enligt lag, att agera vid sådana här missförhållanden, förklarar Lars Holmblad, förbundsdirektör på Akademikerförbundet SSR.

Våra medlemmar och förtroendevalda vittnar om att såväl den politiska ledningen som kommunledningens tjänstemän under det senaste halvåret systematiskt har motarbetat dem när man påtatalat kränkningar, allvarliga missförhållanden i arbetsmiljö och orimlig arbetsbelastning.

- Man vill uppenbart inskränka fackets möjligheter att verka och då närmar vi oss exempel som i utlandet kallas ”Union Busting” och som 1933 i Tyskland resulterade i ett förbud mot fackliga organisationer. Det är så här det börjar och vi måste synliggöra varningstecknen tidigt, inskärper Heike Erkers.

Alla fackförbunden i Hörby kommun är också oroliga för de nedskärningar som SD, med stöd av moderaterna och det lokala partiet SPI, föreslår. Därför arrangerar de en manifestation nästa vecka för att synliggöra att nedskärningarna omöjliggör en hållbar arbetsmiljö och en rimlig välfärd. Den manifestationen kallar SDs företrädare för ett ”generalangrepp på folkstyret”.

- Demonstrationsrätten är en självklar demokratisk rättighet och en styrka för demokratin. Att SD ifrågasätter även den, förutom fackens rättigheter, signalerar att det är långt mer än den svenska partsmodellen de ifrågasätter. Det är demokratins hela fundament, avslutar Lars Holmblad.