Vi vill stoppa gängkriminaliteten

Akademikerförbundet SSR har tillsammans med Polisförbundet haft möte med statsråden Lena Hallengren och Mikael Damberg.

– Man behöver bygga upp en nationell samling kring de här frågorna, säger förbundsordförande Heike Erkers.

Under mötet la förbunden fram förslag och verktyg till statsråden. Hallengren och Damberg visade intresse och ställde många frågor.

Akademikerförbundet SSR och Polisförbundet har tidigare inlett ett samarbete för att tillsammans lyfta behovet av att stärka det brottsförebyggande arbetet och ge förslag på lösningar. Våra medlemmar jobbar i den verklighet media rapporterar om. Vi vet hur vi kan nå framgång och vill gärna dela med oss av det till ansvariga statsråd.