Ambitiöst krispaket men svagt skyddsnät oroar

Heike Erkers och Ursula Berge

- Det är ett ambitiöst krispaket regeringen nu presenterar i vårändringsbudgeten. Flera delar har vi redan sett tidigare men nu ser vi helheten. Det är välbehövliga åtgärder som rör stora delar av ekonomin. Ändå finns det hål som oroar, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR, i ett pressmeddelande.

- Vi är oroliga för att skyddsnätet i form av arbetsmarknadspolitik, arbetslöshetsförsäkring och försörjningsstöd inte kommer att räcka om finansminister Magdalena Anderssons värsta scenario slår in, det vill säga en arbetslöshet på 13,5 procent, befarar Heike Erkers.

- Det ytterligare anslaget till Arbetsförmedlingen begränsas till 330 miljoner kronor. Arbetsförmedlingens anslag har de senaste åren sänkts med mångdubbelt mer, vilket gör att den kommer att ha svårt att stödja de arbetssökande, fortsätter Heike Erkers.

- Arbetslösheten kommer att öka dramatiskt. De åtgärder regeringen har aviserat med förbättrad a-kassa är välkomna. Det hade dock behövts att fler datumgränser som den i jobb- och utvecklingsgarantin och för nedtrappad a-kassa inte infaller i vår och sommar, utan skjuts fram till senare i höst, säger Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.

- Risken är överhängande att mångdubbelt fler kommer att utkvalificera sig från a-kassan och söka sig till kommunernas försörjningsstöd. Det tillskott kommunerna får på 20 miljarder kronor i denna vårändringsbudget täcker inkomstbortfall och merkostnader i vård, skola och omsorg. Vi befarar att de pengarna inte täcker de ökade kostnader för försörjningsstöd som lär komma, förklarar Heike Erkers. 

- Redan i höstas såg vi hur fler sökte sig till försörjningsstöd och kostnaderna ökade med runt tio procent på ett år. Med en kanske fördubblad arbetslöshet på bara några månader, och marginellt höjda anslag till Arbetsförmedlingen, kommer en övervältring av ansvar för arbetslösas försörjning och sysselsättning på kommunerna att ske. Det borde förhindras, eller i alla fall kompenseras, avslutar Ursula Berge.