Information med anledning av Covid-19

Förbundsdirektör Lars Holmblad

Vår verksamhet är igång och alla våra servicetelefoner och servicefunktioner har öppet som vanligt, men det kan tyvärr inte uteslutas att vissa störningar kan uppstå.

Akademikerförbundet SSR följer de rekommendationer Folkhälsomyndigheten ger i syfte att minska spridningen av Corona, Covid-19 i samhället. Vi har därför hörsammat den uppmaning som myndigheten den 16 mars riktade till personer i Stockholm; att arbeta hemifrån om det är möjligt

De flesta av förbundskansliet anställda arbetar därför hemifrån med datorer och arbetstelefoner till dess vi får nya rekommendationer. Självfallet är vår verksamhet igång och alla våra servicetelefoner och servicefunktioner har öppet som vanligt, men det kan tyvärr inte uteslutas att vissa störningar kan komma uppstå i detta speciella läge.

Förbundet har tidigare beslutat att ställa in alla planerade event, utbildningar och arrangemang till och med den första maj. När läget tillåter återupptar vi verksamheterna och då kommer inbjudningar skickas ut i vanlig ordning. I likhet med andra fackförbund har vi också beslutat att tillsvidare ställa in alla internationella resor. När det gäller planerade resor och möten inom landet så uppmanar vi alla i möjligaste mån genomföra dessa digitalt i stället. 

Vi uppdaterar kontinuerligt informationen om de åtgärder vi vidtar som förbund och vad som gäller för dig som är anställd eller förtroendevald på sidan Samlad information om Coronaviruset

Lars Holmblad
Förbundsdirektör