Vi står stadigt för studenterna 

Student som funderar

Som du kanske vet gick regeringen ut den 17 mars med rekommendationen att all undervisning ska ske på distans. Besluten fattas fortfarande av respektive lärosäte, men uppmaningen är för att minska smittspridningen av COVID-19, annars känt som coronaviruset, i samhället. 

Beslutet är bra. Saco Studentråd, som Akademikerförbundet SSR:s studentråd ingår i, har tidigare krävt att utbildning ska ske på distans. Eftersom det sker på distans kommer du som student fortsatt få studiemedel. Regeringen går nu också fram med ett förslag till riksdagen att även om utbildningen tillfälligt läggs ned på grund av COVID-19 ska du som student fortsatt kunna ta emot studiebidrag. Även det har varit ett krav från Akademikerförbundet SSR, och Saco Studentråd. Allt tyder på att det finns bred samstämmighet i frågan, och vi förväntar oss att riksdagen skyndsamt löser frågan nu. Du ska inte stå utan studiemedel!

Håll dig uppdaterad

Flera kommuner aktiverar nu också sina krisledningsnämnder, för att snabbare samordna svaret mot COVID-19. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad på din kommuns hemsida om nya regler rörande stöd. Om du bor i en studentlägenhet rekommenderar vi dig även att uppdatera dig om vilka regler som gäller hos din hyresvärd. 

Vi håller koll på frågorna som rör dig

Som ditt fackförbund fortsätter vi nu att bevaka frågan. För oss är det inte bara viktigt att du ska få fortsatta studiemedel, utan att din utbildning fortsatt håller en hög kvalitet. Det bästa sättet att möta krisen är nämligen att grunden i vårt samhälle fortsätter att fungera, även om formerna för hur vi gör saker förändras. Genom Saco Studentråd fortsätter vi att uppvakta utbildningsdepartementet för att tillvarata dina rättigheter och vi för dialog med andra samhällsaktörer om läget för landets studenter. 

Använd stöden vi erbjuder

Vi förstår om du känner dig orolig. Därför vill vi påminna dig att du genom ditt medlemskap i Akademikerförbundet SSR redan har tillgång till några trygghetslösningar. Den främsta är Tusen frågor – ett nummer. Du kan ringa in dit för att få max tre samtal á 45 minuter med jurist, psykolog eller annat professionellt samtalsstöd kring frågor som bland annat kan röra Covid-19. Glöm inte heller att du som arbetar vid sidan om studierna har samma rätt som en yrkesverksam att ringa till Rådgivningen för stöd om du blir uppsagd eller rådgivning vid sjukdom. 

För oss som fackförbund är din trygghet det viktigaste. I tider som dessa blir det extra tydligt. Vi kommer nu bevaka dina intressen, stå upp för din trygghet och erbjuder stöd till dig. Vi uppmanar också dig som är frisk att hjälpa andra studenter som sitter i karantän, eller är sjuka. Det är genom att hjälpa varandra som vi klarar oss!