Frukostföreläsning om Universell Utformning av Arbetsplatser

Du är välkommen att få en inblick i att skapa effektiva organisationer och allas rätt att vara delaktiga i arbetslivet på lika villkor genom universell utformning av arbetsplatser, UUA.

 

Region Jämtland bjuder in till frukostseminarium. Under denna föreläsning får du under två timmar övergripande kunskap om hur arbetsplatsen kan utformas efter de olikheter som finns i samhället.

Vilka arbetar här – vilka kan arbeta här? Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla. Lösningar som funkar i en föränderlig tid gör arbetsplatsen attraktiv och ger bättre resultat. 

Smörgås och kaffe kommer att finnas under föreläsningen för dem som anmält sig. Glöm ej att anmäla eventuella matallergier.

Datum
24 mars 2020

Tid
klockan 8.00-10.00

Lokal
Clarion Hotel Grand i Östersund, Prästgatan 16.

Anmäl dig senast den 16 mars 2020 genom att mail till Lena Svensson, lena.svensson@krokom.se 

Föreläsare
Maja Rajs, Ombudsman Akademikerförbundet SSR

Varmt välkomna!