Påbyggnadsutbildning: Samverkan & lokalfackligt arbete, kommun/region

Den här sidan är till för dig som är antagen på Påbyggnadsutbildning: Samverkan & lokalfackligt arbete. Du som deltagare ska ha fått en bekräftelse via mail. Här hittar du mer information om utbildningen och dess båda steg. Varmt välkommen!

Påbyggnadsutbildningen består av 2 steg

 • Steg 1 gör du hemma innan den gemensamma digitala träffen.
  Hemuppgifterna tar ca 20 min, och det är bra om du kan sitta ostört.
 • Steg 2 i utbildningen är genomförandet av den digitala halvdagen.

För att påbyggnadsutbildningen ska ge dig största möjliga nytta är det viktigt att du tar del av och genomför hemuppgifterna. Vi vill att du ska känna dig mer trygg i uppdraget och rollen som fackligt förtroendevald efter att ha genomfört både Facklig grundkurs och Påbyggnadsutbildning: Samverkan & lokalfackligt arbete.

Utbildningen genomförs digitalt och du får du en kalenderinbjudan med länk i Teams, som vi använder som digitalt verktyg för mötet. Du behöver inte ha Office 365 installerat på din dator för att delta, utan klickar bara på länken för att ansluta till utbildningen. 

Du deltar under hela träffen. För både din egen och gruppens skull är det inte hållbart om deltagare hoppar ur för något annat möte för att sedan återkomma. Utbildningen är interaktiv och bygger på deltagarnas medverkan. Vi kommer under träffen att dela upp deltagare i smågrupper baserat på anmälningslistan.

Om du blir sjuk, har frågor eller något du vill informera om innan utbildningen, hör av dig till kursadministratören. 

Steg 1 - Hemuppgifter inför utbildningsträffen:  

 1. Titta på filmen Krav och resurser i arbetet från Suntarbetsliv. Reflektera över frågan "Hur ser balansen ut hos er?", som kopplas till filmen. 
 2. Fundera också över följande frågor, som vi kommer att diskutera mer under träffen:
  • Hur upplever du ditt/dina fackliga uppdrag idag? 
  • Hur upplevde du Facklig grundkurs?
  • Vad i grundkursens innehåll har du haft nytta av i ditt fackliga uppdrag?
  • Hur upplever du att samverkan/MBL funkar på din arbetsplats? 

Steg 2 – Du kommer att få, eller har redan fått, en Teamsinbjudan. Vi ses där!

Du behöver inte ha Office 365 installerat på din dator för att delta, utan klickar bara på länken för att ansluta till utbildningen.