Nya villkor för uttag av tjänstepension från 1 oktober 2020

Den 1 oktober 2020 ändras villkoren för uttag av den statliga tjänstepensionen för dig som är född 1987 eller tidigare och som omfattas av PA16 avdelning II. De nya villkoren gäller den premiebestämda pensionen, det vill säga individuella ålderspensionen och Kåpan tjänste.

Från och med 1 oktober betalas pensionen normalt ut livsvarigt, det vill säga under återstoden av livet. Men möjlighet finns att välja en annan kortare utbetalningstid. För den individuella ålderspensionen kan pensionen betalas ut som kortast på tio år. Idag kan den individuella ålderspensionen bara betalas ut på kortare tid före 65 år. Därefter gäller livsvarig utbetalning. För Kåpan tjänste är den kortaste uttagstiden fem år, samma som idag.

De nya villkoren gäller för de som ansöker om uttag av pension från och med 1 oktober 2020 eller senare. Vid ansökan om uttag av pension innan detta datum gäller nuvarande regler. 

Villkoren för uttag av förmånsbestämd pension är desamma som idag. 

Mer information finns på spv.se

Nya regler för hur du kan ta ut din statliga tjänstepension

För dig som är född 1987 eller tidigare, och som omfattas av PA16 avdelning II, gäller nya regler för hur du kan ta ut din statliga tjänstepension från och med 1 oktober 2020. Det gäller den premiebestämda pensionen, det vill säga din individuella ålderspension och Kåpan tjänste.

De nya reglerna innebär att pensionen i normalfallet betalas ut under återstoden av livet, så kallad livsvarig utbetalning, men att du har möjlighet att själv kan välja en annan kortare utbetalningstid. Den individuella ålderspensionen kan betalas ut som kortast på tio år. För Kåpan tjänste är den kortaste uttagstiden fem år. 

De nya reglerna gäller för dig som ansöker om att ta ut pension från och med 1 oktober 2020 eller senare. Ansöker du om att börja ta ut pension innan detta datum gäller nuvarande regler. 

Tänk på att tjänstepensionen utgör en viktig del av din försörjning under åren som pensionär. Om du tar ut tjänstepensionen på kort tid återstår bara den allmänna pensionen att leva på de återstående åren efter det.

Mer information finner du på spv.se. Du kan också göra en pensionsprognos på MinPension.se