Svensk Chefsförening - Chefsfrukost: Leda med tillit

Välkommen till vår chefsfrukost där vi pratar om tillit, tillitsbaserad styrning och ledning. Deltagandet är kostnadsfritt för dig som medlem i Svensk Chefsförening.

Leda med tillit är något av en trend inom offentlig sektor idag, kanske som en reaktion mot för mycket detaljstyrning och överdriven administration. Det finns en önskan om att samarbeta, se till helheten och att kvalificerade medarbetare får utrymme att använda sin kompetens och sina erfarenheter. Leda med tillit är också titeln på den forskarantologi som Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening har gett ut och den boken får du på chefsfrukosten.

Tillit i ledning och styrning handlar både om hur styrningen kan förändras, förenklas och förtydligas, men också om utrymmet för det verksamhetsnära ledarskapet och dialogen mellan den strategiska och den operativa nivån. Det krävs en god kultur där medarbetare kommer till sin rätt och inte avstår från att agera för att de är rädda för att göra fel. Det behövs nya arbetssätt och stöd för samverkan.

Mer tillit är viktigt för att använda resurserna rätt och nå goda resultat i de komplexa verksamheter som finns idag.

Chefsfrukosten leds av vår chefsstrateg Hanna Broberg som deltagit i Tillitsdelegationens referensgrupp.

Datum och tid: Onsdagen 26 februari klockan 08:00 – 09:30.

OBS! Frukost från 07:30

Plats: Familjen Ericssons City Hotell, Västra Storgatan 25 A, Jönköping

Anmäl dig här senast den 11 februari!
Ta gärna med en chefskollega som är nyfiken på förbundet, men kom ihåg att även anmäla kollegan. 

Har du några frågor kring anmälan kontakta, lena.forsberg@akademssr.se

Varmt välkommen!
Svensk Chefsförening