Påbyggnadsutbildning: Samverkan & lokalfackligt arbete, kommun/region

Utbildningen är steg 2 efter genomförd Facklig grundkurs.

En digital processutbildning där deltagaren gör en förberedande del hemma innan det är dags för den digitala träffen ihop med andra deltagare. Utbildningen bygger på aktivt deltagande, lärande via scenarios och erfarenhetsutbyte. Utbildningen är en fördjupning i samverkan, lokalfacklig organisering och fackligt arbete.

Målgruppen är fackligt förtroendevalda inom kommuner och regioner över hela landet. Samtliga deltagare har avslutat Facklig grundkurs för cirka 6-12 månader sedan, men har ännu inte gått en Facklig Fortsättningsutbildning. 

Är du redan antagen till den digitala påbyggnadsutbildningen? Klicka här.