Debattartikel: Stockholmarna är de stora vinnarna

Simon Vinge, chefsekonom

Systemet för utjämning mellan Sveriges kommuner fungerar mycket bra. Och det är resten av Sverige som skickar stora pengar till stockholmarna – inte tvärtom. Det skriver Heike Erkers och Simon Vinge i en debattartikel i SvD debatt. 

Det är lätt att få intrycket av Stockholmsregion och hela länet skulle vara missgynnade, därför att vi har ett utjämningssystem som försöker jämna ut förutsättningarna mellan alla Sveriges kommuner. Nyligen kom ett förslag att öka omfördelningen något inom systemet till fördel för kommuner med lägst skattekraft. Genast gick både socialdemokrater och moderater i Stockholmsregionen ut i armkrok för att berätta hur många miljarder som resten av landet minsann får. Problemet med deras resonemang är att det är precis tvärtom.

Region Stockholm ger en dryg miljard till systemet och kommer att få bidra med ytterligare 1,6 miljarder i det nya förslaget. Lägger man ihop alla kommuner så är Stockholm i själva verket ett län som går plus på omfördelningssystemet. Men oavsett hur man räknar så är denna del av landet ändå en av de stora vinnarna.

Vi svenskar flyttar runt en hel del i landet och vi gör det allt oftare – och med en allt mer rörlig arbetsmarknad är det någonting positivt. Då behöver vi ett system som underlättar rörlighet och gör att det går att utbilda sig varsomhelst i landet utan att fundera på vilken kommun som har betalat skolgång eller fritids. I korthet är det ju så att vi medborgare kostar rätt mycket i början och slutet av livet. Då kräver vi utbildning eller omsorg, men utan att betala särskilt mycket skatt. Mellan dessa åldrar är vi i allmänhet friska och förvärvsarbetande och betalar skatt. Därför påverkar vilka som bor i en region dess kostnader och intäkter i väldigt hög grad.

De senaste åren har det flyttat ut ungefär lika många som det flyttar in i länet. Men det är inte samma grupper som lämnar och kommer. Bland barnfamiljer och äldre är det fler som flyttar ut än in. Det fina för Stockholms län är att de som flyttar in, om vi ser till inrikes flyttmönster, är färdigskolade medborgare redo för att hoppa in i arbetslivet. Ja – ofta är det ju till och med just därför många flyttar till huvudstadsregionen.

Låt oss sätta någon form av siffra på det. Överskottet av inflyttade till Stockholms län 2018, i åldern 20–30, var mer än 5000 personer. Räknar vi bara med vad dessa har kostat i skolgång handlar det om cirka 3–4 miljoner per färdigutbildad medborgare som kommer till Stockholm för att jobba, beroende på vilken ränta vi räknar med. Vi talar alltså om en årlig omfördelning till Stockholms län på ungefär 20 miljarder kronor.

För det andra verkar det som att systemet fungerar väldigt bra. Vi frågade alla Sveriges kommuners ekonomichefer hur de upplever utjämningssystemet, och det var slående hur uppskattat systemet är i denna grupp. Nio av tio ekonomichefer på kommunerna anser att det utjämningssystemet skapar bättre förutsättningar för välfungerande och jämlik kommunal service i hela landet. Vi frågade också hur de såg på den senaste aviseringen om att mer pengar ska omfördelas i systemet. Här svarade drygt åtta av tio att de var positiva.

Ett omfördelningssystem är helt enkelt en nödvändig förutsättning för att vi ska kunna ha kommuner men ändå kunna flytta fritt mellan dem. Alternativet skulle vara att fördela kostnaderna på något helt annat sätt. I en sådan radikal omvandling är det inte alls säkert att Stockholm skulle vara lika tydlig vinnare – eller rörligheten lika god. När vi frågar de som faktiskt sitter med siffrorna varje dag i alla Sveriges kommuner så får vi bilden av ett system som säkert kan finputsas, men som fungerar mycket väl. Och som fördelar resurser till Stockholm – inte därifrån.

Heike Erkers
förbundsordförande Akademikerförbundet SSR

Simon Vinge
chefsekonom, Akademikerförbundet SSR