Ta frågan om våld och trakasserier på allvar, Eva Nordmark!

I dag, på den internationella dagen för att stoppa mäns våld mot kvinnor, uppmanar fackliga företrädare för 900 000 medlemmar regeringen att ta på sig ledartröjan för att stoppa våld och kränkningar på arbetsplatser. 

Läs hela artikeln i Dagens Arena.

Vi är över 900 000 medlemmar som varje dag får Sverige att fungera. Men det finns grus i maskineriet vi inte får blunda för. Idag på Orange day/på Orange day 25 november, den internationella dagen för att stoppa mäns våld mot kvinnor, höjer vi våra röster för ett modernt arbetsliv med nolltolerans mot våld och kränkningar. Tillsammans uppmanar vi Sveriges regering att ta på sig ledartröjan och ratificera ILO:s konvention 190 om våld och trakasserier i arbetslivet.

Konvention 190 från ILO, Internationella arbetsorganisationen, är unik i sitt slag. Den ger hittills oöverträffade möjligheter att på bred front stoppa förekomsten av våld och kränkningar i arbetslivet. Efter åtta år av tuffa och långdragna förhandlingar kunde ILO:s konferens i somras komma överens. Nu är det upp till världens regeringar att ratificera konventionen. Vi hoppas att Sverige blir ett av de första länderna att underteckna dokumentet. Men framför allt att man tar dessa viktiga frågor på allvar i handling – inte bara i ord.

Den svenska regeringen med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i spetsen har chansen att med konventionen i ryggen se över och stärka arbetet mot våld- och trakasserier på våra arbetsplatser. I det arbetet står vi som fackliga organisationer redo att bistå med kunskap och viktiga perspektiv för att Sverige med självklarhet ska kunna skriva under konventionen.

Var #metoo bara var en fluga? Knappast. Efter den våg av rapporter från många branscher om hot våld, sexuella trakasserier, hot och övergrepp är det omöjligt att vi gjort tillräckligt för att komma tillrätta med problemen. Skyddsombuden i våra förbund rapporterar om medlemmar som hotas, kränks och utsätts för våld på sina arbetsplatser. Det är oacceptabelt och kräver konkreta åtgärder – och här måste vi jobba tillsammans.

Konventionen om våld och trakasserier i arbetslivet erbjuder ett unikt verktyg att sätta stopp för allvarliga problem på arbetsmarknaden. Det handlar om våld och trakasserier som utövas av tredje man (till exempel kunder, brukare, patienter och elever) och våld i arbetslivet som äger rum i enskilda människors hem. Viktiga frågor för miljoner löntagare världen över. Inte minst för flickor och kvinnor som idag på Orange day, och årets alla andra dagar, kämpar för liv i trygghet.

Medan arbetsgivarsidan ofta vill skjuta ansvaret från sig menar vi att dessa frågor måste ligga högt på agendan för det fortsätta arbetsmiljöarbetet och arbetet med att ratificera konventionen. Vi beklagar att Svenskt Näringsliv valde att lägga ned sin röst när ILO:s konferens röstade om konventionen och ser fram emot att arbetsgivarsidan intar en mer konstruktiv hållning inför kommande samtal.

För nu är det allvar. Det är sant att Sverige ur ett internationellt perspektiv kommit långt i arbetsrättsliga frågor. Vi har fackliga och politiska strategier för hur vi arbetar med jämställdhet och arbetsmiljö och slår oss med rätta gärna för bröstet när vi möter fackliga kollegor från andra länder. Men även Sverige har stora utmaningar – därför bör regeringen nu gå från ord till handling för att motverka våld och trakasserier på arbetsplatserna.

Tobias Baudin, ordförande Kommunal

Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR

Valle Karlsson, ordförande Seko

Britta Lejon, ordförande Fackförbundet ST

Veronica Magnusson, ordförande Vision

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet

Tommy Wreeth, ordförande Transport