Fika efter friskfaktorerna

Det går att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa.
Vilka friskfaktorer finns på din arbetsplats?

— Jag har inflytande och kontroll

— Jag känner mig sedd och uppskattad 

— Mina arbetsvillkor gör det möjligt för mig att nå mina och verksamhetens mål

— Jag kan utvecklas i mitt arbete

— Jag har bra balans mellan arbete och fritid

— Jag känner mig trygg på jobbet

— Jag får det stöd jag behöver

— På min arbetsplats fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet

Du som hittar andra friskfaktorer, dela gärna med dig av dem här.