Tillsammans knäcker vi ohälsan

Vi i Akademikerförbundet SSR tycker att ingen ska behöva bli sjuk av sitt jobb. 

Vi ser ökande sjuktal och eskalerande kostnader, inte minst för den psykiska ohälsan. Vi ser larmrapporter om hög personalomsättning. Vi ser ett arbetsliv som gör många människor sjuka. 

Ohälsan är inte bara är ett problem för individen som drabbas. Den är också olönsam för arbetsgivarna. Och för samhället i stort.