Fördjupningsutbildning om UUA i Stockholm: organisation och ledning

Armarna från fyra personer som håller varandra i händerna korsvis

Efter grundutbildningen om Universell Utforming av Arbetsplatser (UUA) kan du fördjupa dina kunskaper inom något av modellens fyra fokusområden.

Universell utformning av arbetsplatser ställer höga krav på arbetsorganisationens utformning och ett ledarskap, där medarbetarna finns med som en aktiv part. Det förutsätter också ett betydande mått av social inkludering, delaktighet, respekt och tolerans för olikheter.

Vilka krav ställs på ledarskapet på en universellt utformad arbetsplats? Hur organiserar vi verksamheten så att fler kan komma in och så att vi kan ta vara på allas kompetenser? Hur leder man olika?

Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria.

Utbildningen består av två separata dagar kl 9.00-16.30 i Stockholm, den 30 oktober och 11 december.

Anmäl dig nu - antal platser är begränsade.

Läs mer om UUA och om våra fyra fördjupningsutbildningar.