Förtroendevaldas roll i avtalsrörelsen

Nu rullar avtalsrörelsen 2020 igång. Men vad betyder det egentligen, och hur berör det dig som är förtroendevald?

Vi går nu in i en avtalsrörelse som innebär att vi ska förhandla nya avtal med arbetsgivarna. Det rör sig om flera olika avtal inom alla sektorer. De gamla avtalen upphör, och nya avtal ska skrivas. För att de nya avtalen ska bli ännu bättre behöver vi få reda på medlemmarnas krav. För att maximera medlemsnyttan behöver vi din hjälp.

I filmen frågar ombudsman Malin Fröjmark förhandlingschef Markus Furuberg om vad du behöver veta om avtalsrörelsen 2020.