Fredrik Hjulström ny socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR

Fredrik Hjulström

Fredrik Hjulström blir ny socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Han kommer att gå direkt till den pågående utredningen om socialtjänstlagen som sekreterare i utredningen. 

- Vi är mycket glada att ha rekryterat en sådan välmeriterad person som Fredrik Hjulström till vårt socialpolitiska arbete. Att han nu, innan han ens hunnit tillträda, blir föreslagen av socialdepartementet som sekreterare i utredningen om Framtidens socialtjänst är alldeles utmärkt. Socialtjänstlagen är ett viktig verktyg för våra medlemmar och utredningens förslag kommer att spela en avgörande roll för socialtjänstens verksamhet i många år framöver. Fredrik kommer att ge viktiga bidrag till utredningens arbete., säger Lars Holmblad, förbundsdirektör på Akademikerförbundet SSR.

Fredrik Hjulström är socionom och kommer närmast från Sveriges Kommuner och Landsting där han arbetat med barn- och ungdomsfrågor. Han har tidigare arbetat vid Nordens Välfärdscenter och som socialsekreterare  i Stockholms Stad. 

- Akademikerförbundet SSR har i decennier varit en av de viktigaste och starkaste rösterna i den socialpolitiska debatten. Jag ser verkligen fram emot att få bidra till att den blir än tydligare framöver, säger Fredrik Hjulström. 

Fredrik Hjulström tillträder tjänsten som socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR den 1 oktober. Han efterträder Camilla Sköld som går i pension. Fredrik är tjänstledig från Akademikerförbundet SSR  till och med 31 maj 2020 för att arbeta i utredningen om Framtidens Socialtjänst.