Intressanta föreläsningar och givande mingel

Två intensiva dagar där politiker, författare, forskare och många yrkesverksamma socionomer har talat och delat erfarenheter, är över. Snart börjar planering inför nästa år!

Socionomdagarna kokade av intressanta föreläsningar och mingel när drygt 1000 socionomer i dagarna samlades på Stockholmsmässan.

Utredaren Margaretha Winberg gav under sin föreläsning ett glädjande besked: att hon i slutbetänkandet av översynen av Socialtjänstlagen kommer att rekommendera att socialtjänstens beslutsordning utreds. Detta är den viktigaste frågan för Akademikerförbundet SSR i utredningen och något som diskuterades under tre av dagarnas seminarier. På ett av dem berättade den finländske forskaren Harry Lunabba om hur Finlands barnskyddslag förändrats så att det numera är legitimerade socialarbetare som beslutar om omhändertaganden av barn - inte politiker.

På dagarna släpptes också en rykande färsk forskningsrapport om digital automatisering av försörjningsstöd. Genom ett samarbete med Akademikerförbundet SSR har Lupita Svensson, lektor i socialt arbete vid Lunds universitet, undersökt vad som händer när en så kallad robot hanterar en del av handläggningen av försörjningsstöd. En viktig lärdom för det fackliga arbetet är att det gäller att bevaka hur de resurser som eventuellt frigörs används. Får socialsekreterare mer tid till att stödja sina klienter eller dras tjänster in?

Det talas ständigt om behovet av samverkan och samarbete för att ge det sociala arbetet dess resultat. På samma sätt behöver vi socionomer varandra för att bli berikade, lära nytt, få energi och stolthet. Socionomdagarna är en sådan arena och snart börjar planeringen inför nästa år. Vad vill du diskutera och lära dig mer om då?