Svensk Chefsförening - Utbildning: Medieutbildning för chefer

Välkommen till en viktig utbildning för dig som chef. Chefer hamnar i mediesammanhang, ofta i tuffa intervjuer där de ställs till svars och representerar ledningen för din organisation.

Som chef behöver du kunna agera professionellt och förtroendeingivande, ta ansvaret och beskriva vad som hänt och hur det påverkar din verksamhet. Denna nya medieutbildning handlar både om lagstiftning, etik, roller, medielogiken och dramaturgin.

I utbildningens första del medverkar Allmänhetens Medieombudsman Ola Sigvardsson. I den andra delen av dagen håller den erfarne journalisten och medieexperten Willy Silberstein i teori och praktisk träning med filmning och feedback.

Medieutbildningarna hålls i Göteborg, Malmö och Stockholm. Du är varmt välkommen oavsett var du bor. Utbildningen är gratis för dig som medlem i Sveriges Skolledarförbund eller Akademikerförbundet SSR, men om du behöver resa och övernatta får du bekosta det själv. Vid sen avanmälan eller om du uteblir kommer vi att fakturera 500kr.

Program för eftermiddagen finns bifogat längst ned i inbjudan.

Datum och tid: Onsdag 4 mars klockan 10.00 - 16.00
OBS! fika från 09.30
Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg

Anmäl dig här senast den 28 februari
Intresset är stort så anmälan är bindande. Anmäl om du får förhinder och ge någon annan chans att delta.

Har du frågor? Maila till hanna.broberg@akademssr.se eller lena.forsberg@akademssr.se

 

Program medieutbildning för chefer i Göteborg 4 mars