Hur ser chefers arbetsmiljö ut?

Hur många medarbetare kan en chef ha? Hur ser chefers avtal ut, och vad innebär det när chefer jobbar 1-2 timmar övertid varje dag? I veckans avsnitt samtalar förbundets chefsstrateg Hanna Broberg med kollegorna Arvid Vikman, enhetschef och ansvarig för förbundets chefsverksamhet, och chefsförhandlaren Helena Nicklasson om den årliga chefsundersökningen.

Det är 1139 chefer i alla delar av landet, från olika verksamheter och olika samhällssektorer som har svarat på frågor om sin vardag. Hälften av cheferna arbetar inom socialt arbete, hälften arbetar i kommun. Drygt 70 procent är kvinnor. Den stora gruppen, över 60 procent, är första linjens chefer.

Många chefer är nöjda med sitt jobb 

Det är mycket som behöver tas upp och debatteras för att få förbättringar för chefer. Arvid börjar ändå med en god nyhet – nästan 90 procent av cheferna är nöjda med sitt chefsuppdrag och skulle rekommendera andra att bli chef. Arvid och Helena räknar också ut vad den kontinuerliga övertiden innebär för chefer och tycker det är dags att väcka frågan om hur situationen med övertid ser ut. Många har inlöst övertid och det ingår i grundlönen. Det finns också en kultur, en slags sanning, att chefer inte kan jobba bara sina 40 timmar. Är det för mycket administration som är boven? Hur kommer vi till rätta med det i så fall?

Olika former av anställning

I undersökningen ställs också frågor om chefernas avtal och det är glädjande att 85 procent har en tillsvidareanställning, men sedan är det lite olika hur man gör med chefstjänst eller förordnande. 13 procent har tidsbegränsade chefsförordnanden med en grundtjänst som är definierad eller till och med odefinierad. Vad händer när förordnandet avslutas, vad har arbetsgivaren för tanke om karriärutveckling för chefer? Och kan chefer påverka sina avtal?

Var femte chef har utsatts för trakasserier och mobbning, var tredje för hot och våld. 

Det är allvarligt att var femte chef har utsatts för trakasserier och mobbning, var tredje för hot och våld. I podden diskuteras vad som händer när en chef drabbas och vilket stöd som chefer behöver.

Det blir en podd om allt möjligt. Om chefers situation, villkor och vardag. Om de förändringar som påverkar både chefer och medarbetare. Chefer ser att styrningen förändras till mer tillitsbaserat. Det finns både förhoppningar och farhågor om digitaliseringen. En stor förändring som kommit smygande och förändrar våra beteenden är det gränslösa arbetslivet där chefer behöver ha strategier för både sig och sina medarbetare. Lyssna på poddsamtalet och diskutera det med dina kollegor.