Medlarchefen inför avtalsrörelsen

Vi närmar oss med stormsteg en avtalsrörelse för nästan tre miljoner anställda. Kommer ”märket” att hålla och kommer vi att se relativlöneförskjutningar? Veckans Samhällsvetarpodden tar pulsen på den nytillträdda GDn för Medlingsinstitutet Irene Wennemo inför det elddop hon och hennes myndighet nu kanske står inför. Simon Vinge, chefsekonom och Ursula Berge, samhällspolitisk chef ställer frågorna.

I början av nästa år ska 485 av 670 kollektivavtal tecknas om. Vi tar tempen på vilka förutsättningar som finns för att det ska gå bra, för att vi ska få det som är Medlingsinstitutets uppdrag – att verka för ”en välfungerande lönebildning”.

En stor diskussion inför varje avtalsrörelse är ju det så kallade märket. Så vad tänker nytillträdda GDn om hur det har fungerat och hur ser hon på relativlöneförskjutningar kopplat till det?

– I stora drag har det fungerat bra med att den konkurrensutsatta industrin sätter märket. Men det bygger på att det finns en bred acceptans för det. Vi får se, men jag tror att det blir ett likartad process även denna gång.

– Om det ska till relativlönejusteringar måste det ske under relativ samsyn på arbetsmarknaden.

På senare tid har politikerna haft mycket synpunkter på löner, inte minst i bristyrken som lärare och poliser. Vad tänker Irene Wennemo om det?

– Politikerna borde inte uttala sig om löner över huvud taget. Då skapas ett tryck och förväntningar i vissa grupper på att de ska få mer än ”märket”. Det skapar förväntningar som är svåra att infria. Men samtidigt som märket har ett element av tvångströja, så vet vi att alla ändå inte får lika.

Januariavtalet påverkar avtalsrörelsen en hel del, inte minst vad det gäller Las-frågan. Vad tänker du om det? 

– Det finns en vilja från parterna att komma fram i Las-frågan. Men tidsplanen blir väldigt stökig när den sammanfaller med avtalsrörelsen för så många. 

– Mitt bestämda intryck är att om parterna kommer överens i Las-frågan kommer det att respekteras av det politiska systemet. Vi får se när vi närmar oss hur stökigt det blir. Och hur man hanterar det från den politiska sidan, tex om man vill ha mer tid tex.

Vi pratar också om den svenska modellen kopplad till EU, jämställda löner och mycket mer.