Universella arbetsplatser nödvändigt när allt ställs på ända

Två personer skakar hand, varav den ena ser ut att befinna sig inuti en skärm
UUA

I Coronakrisens spår behöver många arbetsplatser snabbt få in nya anställda med olika bakgrunder. Då gäller det att stå redo.  

Samtidigt som många arbetsplatser tvingas till drastiska nedskärningar behöver många andra snabbt skala upp sin personalstyrka. Några exempel: 

En förklaring är de många sjukskrivningarna i covid-19:s spår. En annan är höjd efterfrågan inom vissa samhällsviktiga branscher.

Akademikerförbundet SSR driver i samverkan med nio andra organisationer och företag projektet Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, som handlar bland annat om att se till att alla de olikheter som ryms i den mänskliga mångfalden kommer till sin rätt i arbetslivet.  

- Olikheter kan handla om bland annat ålder, uppväxtförhållanden och kön, men också om skillnader i organisationskultur och förkunskaper. I samtliga fall finns både risk för krockar och möjlighet till utveckling, säger Dolores Kandelin Mogard, projektledare för projektet Lärandeforum UUA.

Ett genomgående tema inom UUA är att ifrågasätta invanda tankemönster och arbetssätt och testa nytt. Varken enskilda arbetsgivare eller samhället i stort har råd att gå miste om kompetens.  

- Vi lever i en minst sagt föränderlig värld där arbetsgivare behöver lyfta på fler stenar i jakt på rätt kompetens, och nu dessutom snabbt få nya personer på plats. Detta gör det ännu viktigare att ha en arbetsplats som står redo för att ta emot många sorters människor, och inte väljer bort kompetens i onödan eller behöver lägga dyrbar tid på individuella anpassningar, säger Dolores Kandelin Mogard.

Gå en utbildning

Vill du lära dig mer om Universell Utformning av Arbetsplatser så kan du läsa mer och anmäla dig till en utbildning på akademssr.se/UUA