Vad gäller här?

Arbetsmiljöfrågorna är ständigt aktuella. Om de inte redan har sprungit om lönefrågan så är den på god väg. Och vi mäts, vägs och studeras in i detalj. Både i kroppen och knoppen.

För ett par veckor sedan lyssnade jag på hjärnforskaren Sissela Nutley och innan dess har jag badat i Anders Hansen-retoriken. Det är seminarier, böcker, poddar och radioinslag. Allt om hjärnans funktioner hit, och träningens förträfflighet dit. Multitasking avvecklar jag successivt och det där gymkortet ska jag ta och hämta ut…

Rapport i fyra områden

I veckan som gått har det mer handlat om genusperspektiv på arbetsmiljö och sjukskrivningar. Arbetsmiljöverkets seminarium i måndags fokuserade på fyra forskningsområden som sammanställts i en rapport:

  • Arbetsmiljöarbete i politikstyrda och könssegregerade organisationer
  • Mikroföretagares arbetsmiljö och hälsa med fokus på genus och etnicitet - innovationer för tillsyn
  • Jämställd arbetshälsa? Genus, arbetsorganisation och fysisk belastning inom detaljhandeln
  • Handintensivt arbete: en metodik för riskbedömning, medicinska kontroller och utvärdering

Olika arenor och olika risker. Men de slår olika. Många gånger beroende på vem som står mall för arbetsmiljön. Vad gäller här, och vem är normen? Svensk arbetsmarknad är den mest könssegregerade i hela Europa. Hur hamnade vi här? Kommuner är nästintill enkönade verksamheter, och könsmaktsordningen är tydlig. Ett citat: ”Studiens preliminära huvudresultat är att både styrsystem och maktordningens styrka påverkar kommunernas uppmärksamhetsfokus vilket i sin tur får betydelse för hur arbetsmiljön bedöms, arbetsmiljöproblem förklaras, arbetsmiljöarbete bedrivs och arbetsmiljöåtgärder prioriteras.” Jag ser fram emot slutrapporten!

Kvinnliga småföretagare ständigt närvarande

Sjuknärvaron fullkomligt exploderar bland små- och medelstora företag visar siffrorna. Det leder till lägre produktivitet, lägre lönsamhet och mindre verksamhetsutveckling. Här beskrivs solo- och mikroföretagare som extra utsatta – och majoriteten av dem uppges vara kvinnor. De delar faktiskt situationen med många personer med funktionsnedsättning, som upplever sig vara tvungna att starta eget för att över huvud taget kunna få ett jobb och egen försörjning.

I Norden är vi specialister på det här med sjuknärvaro. Arbetet är en livsstil. Arbetet anpassas många gånger runt familjen och inte tvärtom. Ständigt påkopplad och tillgänglig, alltid snabba svar.

Vill du veta hur du byter fackförbund och a-kassa? Klicka här.

killnader i hur kvinnor och män söker sjukvård

Sjukfrånvaron är något som Riksrevisionen istället tittat på. Den rapporten kom före sommaren, och AFA lyfte fram den på ett frukostmöte i veckan. Siffror visar att kvinnor konsumerar mer vård och läkemedel än män. Och har högre sjukskrivningstal. Å andra sidan beskrivs kvinnor vara mer proaktiva i sökandet efter vård, medan män i högre utsträckning söker vård sent och istället oftare läggs in på sjukhus. Kvinnor lever dessutom längre. Det gäller både för Sverige och i världen.

Granskningen visar att kvinnor med lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa sjukskrivs 30 procent mer än män, trots att de bedöms ha samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. Skillnaderna är allra störst hos personer i 30–40-årsåldern som inte har barn, är högutbildade med relativt hög inkomst och arbetar i mansdominerade branscher. Dock svarar inte rapporten på om skillnaderna beror på att kvinnor sjukskrivs mer, eller män mindre, än vad reglerna för sjukförsäkringen tillåter. Båda scenarierna är möjliga, eller i kombination. Det ska bli intressant att se vad Försäkringskassan svarar på det här under hösten.

Facket ger stödet, men du måste ta beslutet

Klart är i alla fall att frågorna om arbetsmiljö, sjuknärvaro och sjuknärvaro är högaktuella. Det här påverkar samtliga på en arbetsplats, stor som liten. Samhällskostnaderna skenar, och produktivitetsförlusten gör det inte billigare. Jag hör ombudsmännen prata med sjukskrivna medlemmar, om ersättningar och antal sjukdagar. Om arbetsförmågebedömningar, bristande information från arbetsgivaren och det som upplevs som orimliga krav från chefen. Medlemmarna vill ha mer stöd. Lokalfackliga och skyddsombud efterfrågar mer stöd, utbildning och handledning i rehabiliterings- och arbetsmiljörelaterade frågor… Från och med 2019 erbjuder vi både grundkurser och fortsättningskurser i arbetsmiljö för våra förtroendevalda. Vi ökar dessutom antalet kurstillfällen över landet redan nu i höst. Fler kunniga och engagerade förtroendevalda är grundplåten. Men i ett större sammanhang måste vi bestämma oss för vilket arbetsliv vi orkar med och hur vi vill ha det.

Frågan ”vad gäller här?” är en ständig följeslagare under mina arbetsdagar. Och en del kvällar. Kvällen är en bra tid för poddar har jag märkt. Och är det EN podd du ska lyssna på i närtid så är det Den besvärliga mångfalden med Qaisar Mahmood. Men unna dig tiden att bara lyssna! Strunta i dammsugaren och diskmaskinen den här gången.  

Kolla in alla fördelar med att vara medlem i Akademikerförbundet SSR